خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نوع مدرک : TF
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 83232
شماره راهنما : P۳۴۹، کاظم احمدی میبدی، ۱۳۹۵
سر شناسه : احمدی میبدی،کاظم ، پديدآور
نام عام مواد : [پایان نامه]
عنوان اصلي : تاثیر بازخورد کاپنوگرافی در حین احیای قلبی بر ماندگاری مهارت های سایکوموتور احیاگران
نام نخستين پديدآور : / کاظم احمدی میبدی
نام ساير پديدآوران : ؛ استاد راهنما حمید چمنزاری
نام ساير پديدآوران : استاد مشاور جواد ملک زاده، حمیدرضا بهنام وشانی
عنوان ديگر : Effect of Capnography Feedback during CPR on Retention of Psychomotor Skills of Rescuers
وضعيت نشر : دانشگاه علوم پزشکي مشهد: دانشکده پرستاري و مامايي، ۱۳۹۵
صفحه شمار : ۱۱۰ ص.: مصور
يادداشت : رشته تحصیلی: آموزش پرستاری (گرایش مراقبت های ویژه)
خلاصه يا چکيده : تاثیر بازخورد کاپنوگرافی در حین احیای قلبی بر ماندگاری مهارت های سایکوموتور احیاگران. چکيده: مقدمه و هدف: ارتقای مهارت‌های احیاگران، اهمیت ویژه‌ای در نجات جان بیماران دچار ایست قلبی دارد. لذا این مطالعه با هدف بررسی تاثیر بازخورد کاپنوگرافی در حین احیای قلبی بر ماندگاری مهارت های سایکوموتور احیاگران انجام شد. روش کار:پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی یک گروهه قبل و بعد می باشد. در این پژوهش مهارت های سایکوموتور 35 نفر احیاگر مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا مهارت‌های آنها قبل از انجام مداخله مورد بررسی قرار گرفت و سپس به مدت یک ماه احیاگران ازکاپنوگرافی در حین احیا استفاده کردند و در پایان این مرحله، در حین استفاده از کاپنو گرافی مهارت‌های آنها شامل تعداد ماساژ، تعداد تهویه،صحت برگشت قفسه سینه و صحت برگشت قفسه سینه و میزان وقفه های حین احیا مورد ارزیابی قرار گرفت سپس در مرحله دو ماه و سه ماه بعد ارزیابی اولیه، احیاگران بدون استفاده از دستگاه کاپنوگرافی موارد احیا را انجام دادند که در یایان این مراحل مجددا مهارتهای احیاگران مورد ارزیابی قرار گرفت. نتايج: بین ميانگين تعداد ماساژ قلبی در مراحل قبل، حین، دو وسه ماه بعد از انجام مداخله(8/131، 2/120، 1/123، 9/125) اختلاف آماری معنی‌داری وجود داشت (001/0p<) همچنین بین ميانگين تعداد تهویه احیاگران در مراحل قبل، حین، دو و سه ماه بعد از انجام مداخله (1/17، 4/12، 7/13،1/15) اختلاف آماری معنی‌داری وجود داشت(001/0p<) و تعداد ماساژهای قلبی و تهویه مصنوعی احیاگران به دنبال بازخورد کاپنوگرافی به تعداد پیشنهادی استاندارد های احیادر مورد ماساژو تهویه(120 و 12) رسید. نتيجه گيري: باز خوردکاپنوگرافی در حین احیا با نمایش عددی و گرافیکی میزان دی اکسید کربن انتهای بازدمی، مهارت‌های احیاگران رابه صورت آنی و در میان مدت بهبودمی‌بخشد.
: Effect of Capnography Feedback During CPR on Retention of Psychomotor Skills of Rescuers. Abstract: Introduction and Objective:When dealing with cardiac arrest the psycho-motor skills of rescuers is very important. The use of a capnograph which monitors end- tidal carbon dioxide during resuscitation gives guidance to the rescuers.This study is aimed to investigate the effects of using capnography during cardiopulmonary resuscitation and how it can improve the psycho-motor skills of rescuersMethods:This study is quasi-experimental before and after. we evaluated the psychomotor skills in 35 rescuers. First,their skills were assessed before the intervention and after using the capnograph for a month we evalute psychomotor skills while using capnograph Then after two and three months after the initial assessment without use of the Capnography the psychomotor skills were evaluated againResult:In the mean number of chest compressions before, during, two and three months after the intervention(131.8,120.2,123.1,125.9) And the number of ventilation in the process before, during, two and three months after the intervention(17.1,12.4,13.7,15.1) There was a significant statistical difference ( p<0/001).Conclusion:Capnography feedback during resuscitation may improve psychomotor skills, but More studies are needed
توصیفگر : احیای قلبی ریوی
: بازخورد کاپنوگرافی
: مهارت های سایکوموتور
شناسه افزوده : چمنزاری،حمید ، استاد راهنما
: ملک زاده،جواد ، استاد مشاور
: بهنام وشانی،حمیدرضا ، استاد مشاور
شناسه افزوده : ‏ ‏‏‏‏ دانشگاه علوم پزشکی مشهد‏ ‏، ‏دانشکده پرستاری و مامایی
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
P349_0.pdf
P349.pdf
پایان نامه فارسی
متن
application/pdf
2 MB
85
85
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
abP349_0.pdf
abP349.pdf
پایان نامه فارسی
متن
application/pdf
103 KB
85
85