خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نوع مدرک : TF
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 83221
شماره راهنما : ع۱۷۸۳
سر شناسه : ‏ سبحانی‏، فرزانه
نام عام مواد : [پایان نامه]
عنوان اصلي : بررسی اثر ضد افسردگی کلاله زعفران در زنان مبتلا به افسردگی پس از زایمان
نام نخستين پديدآور : / فرزانه سبحانی
نام ساير پديدآوران : ؛ استاد راهنما: ژیلا طاهرزاده، سعید اسلامی، علیرضا سجادی
نام ساير پديدآوران : ؛ استاد مشاور: حسین حسین زاده، امید رجبی
وضعيت نشر : دانشگاه علوم پزشکی مشهد: دانشکده داروسازی، ۱۳۹۴-۹۵
صفحه شمار : [۵۹]ص.: مصور
يادداشت : تاریخ دفاع: ۹۴/۱۲/۲۵، نمره دفاع: ۱۸/۷۵، خلاصه فارسی، خلاصه انگلیسی. عنوان به انگلیسی: Evaluation of antidepressants effects of saffron stigma in women with postpartum depression
يادداشت : چاپی
خلاصه يا چکيده : بررسي اثر ضد افسردگی کلاله زعفران در زنان مبتلا به افسردگی پس از زایمان.چکیده:افسردگی پس از زایمان به عنوان یک بیماری شایع که بر رابطه مادر-کودک و همسر اثر می‌گذارد شناخته شده است. تحقیق حاضر جهت بررسی اثر قرص زعفران بر زنان دچار افسردگی غیر ماژورپس از زایمان که به مراکز بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد مراجعه می کردند، انجام شد. این مطالعه دو سویه ناآگاه با کنترل دارونما در 60 بیمار انجام گرفت. افسردگی با استفاده از مقیاس افسردگی بکII، در زنان زایمان کرده ای که 3 ماه از زمان زایمان آن ها گذشته، تشخیص داده شد. زنان با افسردگی خفیف و متوسط که حداقل امتیاز 13 و حداکثر 29 را کسب کردند وارد مطالعه شده و بصورت تصادفی 30 میلی¬گرم زعفران یا دارونما به مدت 8 هفته دریافت نمودند. شدت افسردگی قبل از درمان و هر4 هفته در طی درمان با مقیاس بک II اندازه گیری شد. برای تحلیل داده ها از آزمون های تی ، تحلیل واریانس یکطرفه با اندازه گیری مکرر و رابطه مجذور کای در SPSS version 23، R version 3.2.1 استفاده شد.یافته ها : دو گروه زعفران و دارونما از نظر مشخصات دموگرافیک اختلاف معنی¬داری نداشتند . نتایج نشان داد که میانگین شدت افسردگی قبل از درمان در گروه زعفران 7/5±20، پس از درمان به 7/3±4/8 کاهش یافت که معنی دار می باشد (001/0< p). میانگین افسردگی قبل از درمان در گروه دارونما 2/3±8/19 بود که پس از درمان به 4/5±1/15 تغییر یافت که از لحاظ آماری معنی دار می باشد (01/0< p). کاهش امتیاز افسردگی پس از درمان در دو گروه اختلاف آماری معنی داری را نشان می دهد (001/0< p).نتایج نشان داد که بعد از هشت هفته بطور میانگین بهبودی 7/76 درصدی نمره بک در بیماران گروه قرص زعفران مشاهده می‌شود. مقایسه با نتایج دارونما مشخص شد که 20 درصد از بهبود به خاطر اثر روانی مصرف دارو بوده است. عوارض جانبی گزارش شده شامل 1 مورد بی‌خوابی، 1نفر پرخوابی، 2نفر عارضه گوارشی و 2 نفرکم شیری بود که همگی سهم ناچیزی از کل بیماران را شامل می‌شدند. بنظر می‌رسد که مصرف زعفران با دوز 30 میلیگرم در روز می‌تواند به عنوان یک جایگزین در کاهش افسردگی پس از زایمان باشد.
: Evaluation of antidepressants effects of saffron stigma in women with postpartum depression.Abstract:Postpartum depression known as one of the general disorders that affect mother-infant relations. In regard to many side effects of anti-depressive drugs and the mother’s general intention for Nutritional supplement instead of chemical drugs this study was conducted to assess the effect of Saffron (Crocus sativus L.) stigma on women with postpartum depressive disorder that referred to health centers of Mashhad University of Medical Science.This study was conducted in double-blind placebo controlled scheme. Sixty patients that had entrance terms for this study were investigated. Depression scale based on Beck II scale are measured in these women that at least three months are passed form their delivery. These women min score of 13 and max score of 29 based on Beck II scale. These women are divided in two random groups that receives 30 milligrams of saffron or placebo. Their depression score are measured every 4 weeks after receiving the medications and the examination are continued for 8 weeks. For statistical analysis of the data t-student test, repeated measure test, chi-square goodness of fit test and chi-square independence test were performed in SPSS version 23 and R version 3.2.3 softwares.Results: there are no significant demographic differences in placebo receivers and drug receivers. The results showed that mean score of depression are 20±5.7 in drug receivers and it was reduced to 8.4±3.7 in 8 weeks of medication treatment, statistical analysis showed that this reduction is highly significant (p<0.0001). Mean score of depression was 19.8±3.2 in placebo receivers and it reduced to 15.1±5.4, these result showed a significant difference between before and after receiving the medication (p<0.01). There is a high significant difference between placebo and saffron receivers (p<0.0001).The results of this study showed that there is a 76.7 % betterment in the patients that receives saffron for 8 week, comparison of the placebo receivers and saffron receivers results revealed that 20 % on these betterment is because of psychological effects of drug medication. The reported side effects of this study are insomnia in 1 patient, oversleeping in 2 patient, gastrointestinal disorder in 2 patients and low rate of milk production in 2 patients. These side effects are constructing a small fraction of patients. This study showed that medication receiving of saffron with 30 milligrams daily dosage can be considered as a good herbal alternative for alleviation of postpartum depression.
توصیفگر : افسردگی پس از زایمان
: تست افسردگی بک II
: زعفران
: دارونما
: درمان های مکمل
شناسه افزوده : ‏ طاهرزاده، ژیلا، استاد راهنما
: ‏ اسلامی، سعید، استاد راهنما
: ‏ سجادی، علیرضا، استاد راهنما
: ‏ حسین زاده، حسین، استاد مشاور
: ‏ رجبی، امید، استاد مشاور
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
ab1783_0.pdf
ab1783.pdf
پایان نامه فارسی
متن
application/octet-stream
193 KB
85
85
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
1783_0.pdf
1783.pdf
پایان نامه فارسی
متن
application/octet-stream
1 MB
85
85