خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نوع مدرک : TF
زبان مدرک : فارسی
زبان اثر اصلي : فارسی
شماره رکورد : 68294
شماره مدرک : ۱۰۰۰۵۰۶پ
شماره راهنما : P۲۶۵، محبوبه افضلی، ۱۳۹۲
سر شناسه : ‏ ابوالفضلی،‏ محبوبه ، پديدآور
نام عام مواد : [پایان نامه]
عنوان اصلي : تأثیر مکیدن غیرتغذیه ای بر زمان دستیابی به تغذیه دهانی مستقل و وزن گیری نوزادان نارس
نام نخستين پديدآور : / محبوبه افضلی
نام ساير پديدآوران : ؛ استاد راهنما حمیدرضا بهنام وشانی
نام ساير پديدآوران : ؛ استاد مشاور حسن بسکابادی
عنوان ديگر : Effects non- nutritive sucking on access time to independent oral feeding and weight gain in preterm infants
وضعيت نشر : دانشگاه علوم پزشکی مشهد: دانشکده پرستاری و مامایی ، ۱۳۹۲
صفحه شمار : ۸۹ ص.: مصور
يادداشت : رشته تحصیلی: پرستاری (گرایش مراقبت های ویژه نوزادان)
خلاصه يا چکيده : تأثیر مکیدن غیرتغذیه‌ای بر زمان دستیابی به تغذیه دهانی مستقل و وزنگیری نوزادان نارس. چکیده: مقدمه و هدف:نوزادان نارس به علت مهارت‌های حرکتی دهانی تکامل نیافته و فقدان هماهنگی مکیدن، بلعیدن و تنفس، مکرراً مشکلات تغذیه دهانی را تجربه می‌کنند. توانایی نوزادان برای مصرف تمام تغذیه‌شان از راه دهان در حالی که ثبات فیزیولوژیک و وزنگیری‌شان را حفظ می‌کنند برای ترخیص آنان ضروری است. هدف از این مطالعه تعیین تأثیر مکیدن غیرتغذیه‌ای بر زمان دستیابی به تغذیه دهانی مستقل و وزن‌گیری نوزادان نارس است.مواد و روش‌ها:این تحقیق از نوع تجربی دوگروهه است که در بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان بیمارستان قائم (عج) مشهد انجام شد. 40 نوزاد نارس با سن بارداری کمتر از 32 هفته در دو گروه آزمون و کنترل قرار گرفتند. در گروه آزمون روزانه قبل از شروع تغذیه لوله‌ای، برنامه مکیدن غیرتغذیه‌ای توسط مادر انجام شده و در 5 دقیقه اول تغذیه ادامه داشت. برنامه مکیدن غیرتغذیه‌ای در 8 نوبت از تغذیه‌های نوزاد انجام می‌شد. مداخله به مدت 10 روز از شروع اولین تغذیه نوزاد ادامه داشت. در گروه کنترل هر 2 ساعت تغذیه لوله‌ای بدون هیچ مداخله دیگری انجام می‌شد. ابزار گردآوری داده‌ها شامل پرسشنامه و چک‌لیست بود. تجزیه و تحلیل داده‌ها توسط آزمون‌های آماری تی‌مستقل و من‌ویتنی و با استفاده از نرم‌افزار SPSS ویرایش 16 انجام شد. یافته‌ها:نوزادان گروه آزمون نسبت به گروه کنترل، تغذیه دهانی مستقل را به طور معناداری زودتر کسب کردند (4/3±1/15 روز در مقابل 2/8±2/25 روز) (001/0>p). نتایج این مطالعه حاکی از آن است که مکیدن غیرتغذیه‌ای در افزایش وزن نوزادان در روزهای هفتم، دهم، چهاردهم و زمان ترخیص تأثیری نداشته است. نتیجه‌گیری:نتایج این مطالعه از این فرضیه حمایت می‌کند که مکیدن غیرتغذیه‌ای باعث تسریع در زمان دستیابی به تغذیه دهانی مستقل در نوزادان نارس می‌شود و در نتیجه، مدت بستری در بیمارستان و هزینه‌های بستری را کاهش می‌دهد.
: Effect of Non-Nutritive Sucking on Access Time to Independent Oral Feeding and Weight Gain in Preterm Infants. Abstract: Introduction and PurposePreterm infants frequently experience oral feeding difficulties due to undeveloped oral- motor skills and lack of sucking, swallowing, breathing coordination. Infants’ ability for consume of all feedings orally while maintaining physiologic stability and weight gain is necessary for their discharge. Subjects: A total of 40 preterm infants of neonatal intensive care unit of Ghaem hospital in Mashhad with gestational age less than 32 weeks: 20 in the experimental group and 20 in the control group.Design: This study is a two-grouped experimental research to examine outcomes related to the non-nutritive sucking.Method: The experimental group received non-nutritive sucking before and early feeding tube by mother for 10 consecutive days. In the control group feeding tube is started without sucking intervention. A chart review was then conducted to compare the access time to independent oral feeding and weight gain between the experimental and control group, as well as LOS.Results: Results indicate that experimental group achieved to independent oral feeding 10 days sooner than the control group (p<0/001). There was no difference in weight gain between two groups.Conclusion: This study supports that non-nutritive sucking accelerates the access time to independent oral feeding and reduces length of stay in hospital in preterm infants.
توصیفگر : ‏نوزاد نارس
: ‏‏ مکیدن غیرتغذیه ای
: ‏تغذیه دهانی مستقل
: وزن گیری
شناسه افزوده : ‏ بهنام وشانی،‏ حمیدرضا ، استاد راهنما
: بسکابادی،‏ حسن ، استاد مشاور
شناسه افزوده : ‏ ‏‏ ‏‏ دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشکده پرستاری و مامایی
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
P265_0.pdf
P265.pdf
پایان نامه فارسی
متن
application/octet-stream
4 MB
85
85
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
abP265_0.pdf
abP265.pdf
پایان نامه فارسی
متن
application/octet-stream
289 KB
85
85