خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نوع مدرک : TF
زبان مدرک : فارسی
زبان اثر اصلي : فارسی
شماره رکورد : 68291
شماره مدرک : ۱۰۰۰۵۰۴پ
شماره راهنما : P۲۶۳،علی خسروی بنجار، ۱۳۹۲
سر شناسه : ‏ خسروی بنجار،‏ علی ، پديدآور
نام عام مواد : [پایان نامه]
عنوان اصلي : تأثیر آموزش به روش مجازی بر پیروی از رژیم درمانی بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲
نام نخستين پديدآور : / علی خسروی بنجار
نام ساير پديدآوران : ؛ استاد راهنما امیررضا صالح مقدم
نام ساير پديدآوران : ؛ استاد مشاور حسين کريمي مونقي، حسن غلامي
عنوان ديگر : Effective of e-learning education method on adherence regimen in type ۲ diabetic patients
وضعيت نشر : دانشگاه علوم پزشکي مشهد: دانشکده پرستاري و مامايي، ۱۳۹۲
صفحه شمار : ۹۵ص.: مصور
يادداشت : رشته تحصیلی: پرستاری (گرایش داخلی جراحی)
خلاصه يا چکيده : تاثیر آموزش به روش مجازی بر پیروی از رژیم درمانی بیماران مبتلا به دیابت نوع 2. چکيده: مقدمه: شیوع جهانی دیابت از مقدار تخمینی 30 میلیون نفر در سال 1985 تا 177 میلیون نفر در سال 2000 افزایش یافته است. تخمین زده می شود که تعداد کل افراد مبتلا به دیابت از 285 میلیون نفردر سال 2010 به 439 میلیون نفر در سال 2030 خواهد رسید. رژیم درمانی بخش مهمی از برنامه ی درمان بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 را تشکیل می دهد. آموزش مجازی جهت بهره بردن تمامی بیماران از خدمات آموزشی به نظر می رسد یک نیاز باشد. امروزه آموزش لوح فشرده به عنوان یک روش آموزشی نوین برای انتقال مفاهیم به صورت گسترده استفاده می شود.مواد وروش ها: نوع مطالعه حاضر نیمه تجربی بر روی 85 بیمار مبتلا به دیابت نوع 2 مرکز بهداشتی شهید قدسی مشهد انجام شد. نمونه ها به روش نمونه گیری آسان انتخاب و به دو گروه مداخله(آموزش مجازی) و کنترل (آموزش روتین) تقسیم گردیدند. مدت مداخله 2 ماه که قبل و بعد از مداخله اطلاعات به وسیله پرسشنامه و نمونه خون جهت آزمایش هموگلوبین گلیکوزیله جمع آوری شد. داده ها با نرم افزار SPSS نسخه 17و با استفاده از آزمون های T مستقل، T زوجی وRepeated Measures ANOVA تحلیل گردیند.یافته ها: نتایج نشان داد بعد از مداخله از نظر آماری افزایش معنی داری در میانگین نمرات پیروی از رژیم درمانی در گروه آموزش مجازی در مقایسه با گروه آموزش سنتی( روتین) مشاهده گردید. (05/0p< ). میانگین و انحراف معیار هموگلوبین گلیکوزیله در هر دو گروه بعد از مداخله معنی دار بود.نتیجه گیری: با توجه به یافته های موجود آموزش مجازی بر پیروی از رژیم درمانی و بر جنبه های مختلف از نظر امکانات و کم کردن ترددها تاثیرات مطلوبی دارد و اجرای آن با کمترین امکانات و هزینه میسر است، توصیه می شود پرستاران هر چه بیشتر با این نوع آموزش آشنا شده و از آن جهت آموزش به بیماران استفاده نمایند.
: Effective of e-learning education method on adherence regimen in type 2 diabetic patients. Abstract: Introduction: the global prevalence of diabetes have exceeded the estimated value of 30 million in 1985 and has raised to 177 million in 2000. It is estimated that the total number of patients who suffer diabetes will be increased to 439 million in 2030. An important part of patients type 2 diabetes adherence regimen makes up. it seems that the e-learning is a need to guarantee the access to the instructions for all the patients. Nowadays, instructions in CD form is deemed as a modern way of learning to convey the concepts in a broad sense.Methods: : study was of a semi-experimental type and was conducted on 85 patients suffering from diabetes type-2 who were receiving the services of ShahidQodsi health center in Mashhad. they were divided into two groups, namely the intervention group (e- learning) and routine controlled learning. Pre-and post-intervention questionnaire data and blood samples were measured by glycated hemoglobin. The data were analyzed using SPSS Ver.17 using paired T-test,independent T tests and Repeated Measures ANOVA.Results: The results showed that after the intervention, there was a significant increase in average value of adherence regimen in group receiving e-learning, compared to the group with face-to-face instructions (p<0.05). the average and standard deviation were significant in both groups in terms of glicosyled hemoglobin.Conclusion: Regarding the results, since e-learning has a great effect on adherence regimen and several elements such as facilities and reducing footwork, and besides, it is administered with the least facilities and costs, it is recommended for the nurses to get familiar with this type of learning and use it as way for instructing the patients in diabetes centers.
موضوع :
توصیفگر : دیابت نوع2
: آموزش مجازی
: پیروی از رژیم درمانی
شناسه افزوده : ‏ صالح مقدم،‏ امیررضا ، استاد راهنما
: ‏ کریمی مونقی،‏ حسین ، استاد مشاور
: ‏ غلامی،‏ حسن ، استاد مشاور
شناسه افزوده : ‏ دانشگاه علوم پزشکی مشهد‏‏ ‏‏، ‏‏ دانشکده پرستاری و مامایی
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
abP263_0.pdf
abP263.pdf
پایان نامه فارسی
متن
application/octet-stream
204 KB
85
85
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
P263_0.pdf
P263.pdf
پایان نامه فارسی
متن
application/octet-stream
1 MB
85
85