خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
اطلاعات رکورد کتابشناسی : TF
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
شماره شناسایی : 68290
محل و شناسه بازیابی : ۲۹۲۵
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : محمدی،نیما
عنوان اصلي : بررسي بيان fascin در وروکوس کارسینوما و کارسينوم سلول سنگفرشي دهان به روش ايمونوهيستوشيمي
نام نخستين پديدآور : / نیما محمدی
نام ساير پديدآوران : ؛ استاد راهنما:شادی ثقفی،نرگس قاضی
عنوانهاي گونه گون ديگر : عنوان به انگلیسی: Evaluation of Fascin expression in oral squamous cell carcinoma and verrucous carcinoma by immunohistochemistry
وضعيت نشر و پخش و غيره : : دانشگاه علوم پزشکی مشهد،دانشکده دندانپزشکی، ۱۳۹۵-۱۳۹۶
مشخصات ظاهري : ۴۵ص.:مصور،جدول،نمودار
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : Evaluation of Fascin expression in oral squamous cell carcinoma and verrucous carcinoma by immunohistochemistryEnglish AbstractObjective: Oral squamous cell carcinoma (OSCC), the most common form of oral cancer, requires early diagnosis and suitable treatments. Vococcus carcinoma (VC) is a better-known species of SCC and less than 1 to 10% of oral SCCs are VC. Veroocus carcinoma has a localized growth and rarely metastasizes. One of the diagnostic problems of pathology is the distinction between verrucous carcinoma and invasive SCC. Fascin is a protein involved in cell adhesion and is increased in expression in certain types of carcinomas. The present study was conducted to assess fascin expression in OSCC and VC using an immunohistochemical technique.Methods & Materials: In the present retrospective study, 25 paraffin blocks of OSCC, 22 paraffin blocks of VC and 10 healthy control samples were selected and immunohistochemically stained for detection of fascin expression. Fascin expression rate was calculated as the percent of stained cells (scores from 1 to 4) and staining intensity (scores from 1 to 3). The data were analyzed using SPSS statistical software and p <0.05 was considered significant.Results: According to the results of the study, 13 (59.1%) patients of the VC group and 11 (44.0%) patients of the SCC group had male gender (P = 0.302). The mean age of patients in the VC group was 64.54 ± 13.29 and in the SCC group was 62.32 ± 15.43 (P=0.602). The most common areas of involvement were mandible vestibule (22.7%) and oral floor (22.7%) in VC patients, and tongue (44.0%) in the patients with SCC (P <0.001). the number of colored cells (P<0.001) and staining intensity (P<0.001) showed a significant difference between VC, SCC, and control group.Conclusion: The results of the statistical test showed that there is a significant difference between the studied groups in terms of the number of colored cells and the color intensity, and its number and color intensity in the SCC group is higher than the other two groups (VC and control). Finally, Fascin expression seems to play an important role in the etiology of VC and especially SCC.
: بررسي بيان fascin در وروکوس کارسینوما و کارسينوم سلول سنگفرشي دهان به روش ايمونوهيستوشيميهدف: کارسینوم سلول سنگفرشی دهان (OSCC) شایعترین سرطان دهان می‌باشد که نیازمند تشخیص به موقع و درمان مناسب می‌باشد. وروکوس کارسينوما (VC) يک گونه بهترتمايز يافته از SCC است وکمتر از 1 تا 10 درصد SCC هاي دهاني VC هستند. وروکوس کارسینوما رشد موضعي داشته و بندرت متاستاز مي دهد. یکی از معضلات تشخیصی علم پاتولوژی افتراق بین وروکوس کارسینوما از یک SCC مهاجم است. Fascin یک پروتئین دخیل در چسبندگی سلولی است که در انواع خاصی از کارسینوم‌ها بیان آن افزایش می‌یابد. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی بیان Fascin در OSCC و VC با استفاده از یک تکنیک ایمونوهیستوشیمی انجام شد.روش اجرا و مواد مورد استفاده: در مطالعه حاضر که به صورت گذشته‌نگر انجام شد تعداد25 نمونه SCC دهانی، 22 نمونه وروکوس کارسینومای دهانی و 10 نمونه کنترل سالم انتخاب شدند و رنگ آمیزی ایمونوهیستوشیمی به منظور بررسی میزان بیان Fascin بر روی آن‌ها انجام شد. میزان بیان Fascin از طریق بررسی درصد سلول‌های رنگ شده (نمره 1 تا 4) و شدت رنگ‌پذیری (نمره 1 تا 3) مورد محاسبه قرار گرفت. آنالیز داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS ورژن 16 انجام شد و 05/0>P معنی‌دار در نظر گرفته شد.یافته¬ها: تعداد 13 نمونه (1/59%) از گروه VC و 11 نمونه (0/44%) از گروه SCC جنسیت مذکر داشتند (302/0P=). میانگین سن بیماران گروه VC، 29/13±54/64 و بیماران گروه SCC، 43/15±32/62 بود (602/0P=). شایعترین نواحی درگیری در بیماران VC، وستیبول فک پایین (7/22%) و کف دهان (7/22%) بودند و در بیماران با SCC شایعترین ناحیه زبان (0/44%) بود (001/0>P). درصد رنگ‍‌پذیری سلول‌های رنگ شده (001/0>P) و شدت رنگ‌پذیری (001/0>P) بین نمونه‌های گروه SCC، VC و کنترل تفاوت معنی‌داری را نشان می‌داد.نتیجه¬گیری: نتایج آزمون آماری نشان داد تفاوت معنی داری میان گروه های مورد مطالعه از لحاظ درصد رنگ‌پذیری سلول‌های رنگ شده و شدت رنگ‌پذیری وجود دارد و درصد و شدت رنگ‌پذیری آن در گروه SCC به نسبت دو گروه دیگر (VC و کنترل) بیشتر است.
موضوع (اسم عام يا عبارت اسمي عام) : ‏ پاتولوژی دهان ودندان
اصطلاحهاي موضوعي کنترل نشده : کارسینوم سلول سنگفرشی دهان
: وروکوس کارسینوما
: Fascin
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : ثقفی،شادی، استاد راهنما
: قاضی،نرگس،استاد راهنما
نام تنالگان - (مسئوليت معنوي درجه دوم ) : ‏ دانشگاه علوم پزشکی مشهد
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
den.Ab2925_67.pdf
den.Ab2925.pdf
پایان نامه فارسی
متن
application/octet-stream
177 KB
85
85
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :