خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نوع مدرک : TF
زبان مدرک : فارسی
زبان اثر اصلي : فارسی
شماره رکورد : 68282
شماره مدرک : ۱۰۰۰۵۰۹پ
شماره راهنما : M۱۸۹،فاطمه غفاری، ۱۳۹۲
سر شناسه : غفاری، فاطمه ، پديدآور
نام عام مواد : [پایان نامه]
عنوان اصلي : بررسی کیفیت مراقبتهای پیش از بارداری ارائه شده به زنان سنین باروری در مراکز بهداشتی درمانی مشهد سال ۹۱
نام نخستين پديدآور : / فاطمه غفاری
نام ساير پديدآوران : ؛ استاد راهنما ناهید جهانی شوراب
نام ساير پديدآوران : ؛ استاد مشاور فرزانه جعفرنژاد، حبیب الله اسماعیلی
عنوان ديگر : The assessment of quality of preconception care provided to reproductive age's women in health centers of Mashhad in 2012
وضعيت نشر : دانشگاه علوم پزشکی مشهد: دانشکده پرستاری و مامایی، ۱۳۹۲
صفحه شمار : ۱۱۷ص.: مصور
يادداشت : رشته تحصیلی: مامایی (گرایش بهداشت باروری)
خلاصه يا چکيده : بررسی کیفیت مراقبتهای پیش از بارداری ارائه شده به زنان سنین باروری در مراکز بهداشتی درمانی مشهد سال ۹۱. چکیده: مقدمه: ارتقای کیفیت خدمات بهداشتی درمانی به عنوان استراتژی اصلی تامین سلامت و بهبود نتایج مادری و نوزادی است . تامین موفقیت آمیز سلامت مادران وکودکان نيز بدون اداره مناسب مادران در قبل از بارداری امکان پذیر نمی باشد . از اين رو مطالعه حاضر با هدف تعیین کیفیت مراقبتهای پیش از بارداری ارائه شده به زنان سنین باروری در مراکز بهداشتی درمانی شهر مشهد در سال 91 انجام گرديده است. روش کار: در اين مطالعه توصيفي 350 زن سنين باروري ، 22 مركز بهداشتي درماني و 39 مراقب بهداشتي به روش نمونه گيري چندمرحله اي براي شركت در پژوهش انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در اين پژوهش مشتمل بر فرم مشخصات فردي مامايي واحد پژوهش، فرم مشخصات مراقب بهداشتي و مركز بهداشتي ، دو چك ليست بررسي ساختار و فرايند مراقبت و پرسشنامه رضايتمندي و آگاهي و فرم پيگيري بر مبنای الگوی دنابدین بود . داده ها پس از جمع آوري با استفاده از نرم افزار SPSS(نسخه 16) و آزمونهاي آماري کراسکال والیس، من ویتنی ، آنالیز واریانس یک طرفه ، پیرسون و اسپیرمن مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت . یافته ها: نتايج نشان داد كه کیفیت بعد ساختار مراقبت در 4/86 درصد مراكز بهداشتی مشهد مطلوب و فقط در 6/13 درصد متوسط بود و نتایج بررسی بعد فرايند نشان داد که کیفیت اين مراقبتها در 94 درصد موارد با سطح متوسط ارائه می شوند و فقط در 2/5 درصد موارد ارائه مراقبتها از سطح مطلوبي برخوردار است . نتايج مربوط به اجزاي بعد پيامد مراقبتها نشان داد 4/95 درصد واحدهای پژوهش از ارائه مراقبتهاي قبل از بارداري راضي و كاملا راضي بودند و 68 درصد آنها نسبت به مراقبتهاي بهداشتي قبل از بارداري از سطح آگاهي متوسطي برخوردار مي باشند و بالاخره نتايج در بخش پيگيري مراقبتها نشان داد كه در 7/65 درصد موارد پيگيريهای انجام شده توسط مراقبین بهداشتی ضعيف مي باشد.نتیجه گیری: با توجه به نتایج ، ارتقای فرایند مراقبتهای ارائه شده هم در بخش عملکرد تکنیکی مراقبین و هم در بخش تعامل آنها با مراجعین ، اهتمام مراقبین در ارتقای سطح آگاهی مراجعین نسبت به مراقبتهای قبل از بارداری و پیگیری موارد ارجاع شده توصیه می شود .
: The assessment of quality of preconception care provided to reproductive age's women in health centers of Mashhad in 2012. Abstract: Introduction: Promotion of Health care Quality is Principal Strategy to provide Health and Improvement of Maternal and Newborn Outcomes. Also, it is impossible to provide of good health for mothers and children without appropriate management of mother’s health before pregnancy. Therefore, This Study was performed to “Appoint of Preconception care Quality provided to Reproductive ageۥs Women in Health Centers of Mashhad in 2011”. Methods: In this descriptive study, 350 reproductive age’s women, 22 health centers and 39 health care providers were selected through multistages sampling method. Data was collected by demographic and obstetrical questionnaire, health care provider’s and health center characteristic’s forms, checklists for evaluation the structure and process of care, satisfaction and awareness questionnaire and follow up form. . Data analyzed by spss 16 using Anova , t-student, Spearman and Pearson correlation coefficient, Mann-Whitney and Kruskal-Wallis test .Results: Results showed that structure of care was good in 86.4% and was medium in 13.6% of health centers. Results in process of care’s part showed that in 94% of cases, these cares had medium level and just in 5.2% was good. Other results about outcome of care showed that 68% of participants had medium awareness about preconception care, but 95.4% of them were satisfied and very satisfied from provision of preconception care, and finally results in follow up part showed that follow up were weak in 65.7% of cases.Conclusion: With due attention to results , promotion of process of care presented in both the technical and interpersonal interaction , Providers attempt to raise awareness of clients into preconception care and follow-up of referrals is recommended .
توصیفگر : ‏‏ کیفیت مراقبت
: ‏‏ مراقبتهای پیش از بارداری
: ‏زنان سنین باروری
: ‏مراکز بهداشتی درمانی
شناسه افزوده : ‏ جهانی شوراب،‏ ناهید ، استاد راهنما
: ‏ جعفرنژاد،‏ فرزانه ، استاد مشاور
: ‏ اسماعیلی،‏ حبیب الله ، استاد مشاور
شناسه افزوده : ‏‏دانشگاه علوم پزشکی مشهد‏‏، دانشکده پرستاری و مامایی
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
abM189_0.pdf
abM189.pdf
پایان نامه فارسی
متن
application/octet-stream
151 KB
85
85
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
M189_0.pdf
M189.pdf
پایان نامه فارسی
متن
application/octet-stream
2 MB
85
85