خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نوع مدرک : TF
زبان مدرک : فارسی
زبان اثر اصلي : فارسی
شماره رکورد : 68129
شماره مدرک : ۱۰۰۰۵۰۷پ
شماره راهنما : M۱۸۷، نفیسه جهان پاک، ۱۳۹۲
سر شناسه : ‏ جهان پاک،‏ نفیسه ، پديدآور
نام عام مواد : [پایان نامه]
عنوان اصلي : بررسی ارتباط کیفیت خواب و نتایج تست چالش گلوکز در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شماره سه شهر مشهد در سال ۱۳۹۱
نام نخستين پديدآور : / نفیسه جهان پاک
نام ساير پديدآوران : ؛ استاد راهنما نسترن رزمجو
نام ساير پديدآوران : ؛ استاد مشاور امیر رضایی اردکانی، رضا مظلوم
عنوان ديگر : The relationship between sleep quality and glucose challenge test results in pregnant women referred to Mashhad Health Center 1391
وضعيت نشر : دانشگاه علوم پزشکی مشهد: دانشکده پرستاری و مامایی، ‭۱۳۹۲‬
صفحه شمار : ۱۲۴ص.: مصور
يادداشت : رشته تحصیلی: مامایی (گرایش بهداشت باروری)
خلاصه يا چکيده : بررسی ارتباط کیفیت خواب و نتایج تست چالش گلوکز در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شماره سه شهر مشهد در سال ۱۳۹۱. چکیده: مقدمه: اختلالات خواب در بارداری به علت تغییرات فیزیکی و هورمونی شایع است. اختلالات خواب، موجب ایجاد تغییرات متابولیک و نورواندوکرینی می¬گردد که ممکن است در ایجاد اختلال در متابوليسم گلوکز و مقاومت به انسولین مشارکت داشته باشند. اما اطلاعات اندکی در مورد رابطه خواب نامطلوب و متابوليسم گلوکز در بارداری موجود است. این مطالعه با هدف بررسی ارتباط کیفیت خواب و نتایج تست چالش گلوکز در بارداری انجام شد.روش کار: این مطالعه تحلیلی آینده نگر بر روی 129 زن باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتي شماره سه مشهد انجام شد. نمونه گیری به روش در دسترس از مهر ماه سال 1391 تا پایان فروردین سال 1392 انجام شد. شركت¬كنندگان پرسشنامه مشخصات دموگرافیک، مقیاس استرس، اضطراب و افسردگی-21 و شاخص کیفیت خواب پیتزبرگ را طی هفته 16 تا 20 بارداری تكميل كرده و سپس در هفته 26 تا 30 تست چالش گلوکز انجام دادند. کیفیت نامطلوب خواب، به صورت نمره بیشتر از پنج حاصل از پرسشنامه پیتزبرگ و اختلال تست چالش گلوکز به صورت نتیجه بیشتر یا مساوی با 140 میلی گرم در دسی لیتر حاصل از این تست، تعریف شد. اطلاعات توسط نسخه 5/11 نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحليل قرار گرفت.نتایج: 7/52 درصد شركت¬كنندگان دارای کیفیت خواب نامطلوب و 3/47 درصد دارای کیفیت خواب مطلوب بودند. متغيرهاي استرس، اضطراب، رژيم غذايي و فعاليت ورزشی بين دو گروه تفاوت معناداري نداشت (05/0P>). در 8/9 درصد شرکت کنندگان دارای کیفیت خواب مطلوب و 25 درصد افراد دارای کیفیت خواب نامطلوب، نتیجه تست چالش گلوکز، غیرطبیعی گزارش شد. میان نسبت اختلال تست چالش گلوکز در دو گروه، اختلاف آماری معنی داری مشاهده شد (025/0=P).نتیجه گیری: کیفیت نامطلوب خواب با اختلال تحمل گلوکز در بارداري ارتباط دارد و غربالگری کیفیت خواب به ارائه دهندگان مراقبت¬هاي بارداری توصیه می گردد.
: The relationship between sleep quality and glucose challenge test results in pregnant women referred to Mashhad Health Center 1391. Abstract: Introduction: Sleep disturbances are prevalent in pregnancy due to physical and hormonal changes. Sleep disorders results in metabolic and neuroendocrine alterations that may contribute to the development of impaired glucose metabolism and insulin resistance. Little, however, is known about the consequences of poor sleep on glucose metabolism during pregnancy. This study was performed to explore the relationship among sleep quality and glucose challenge test results in pregnancy.Research design and methods: This analytic cohort study was performed on 129 pregnant women referred to Mashhad Health Center # 3. Participants were selected through available sampling method from October 2012 till April 2013. All participants completed a demographic questionnaire, depression, anxiety, stress scale-21(DASS-21) and Pittsburgh sleep quality index(PSQI) during the 16-20 weeks gestation, then they undergo glucose challenge test(GCT) during 26-30 weeks gestation. Poor sleep quality was defined as PSQI>5 and abnormal glucose challenge test was defined as GCT≥140 mg/dl. Collected data was analyzed by SPSS ver 11.5.Results: 52.7% of participants had poor sleep quality and 47.3% had good sleep quality. Confounding variables such as stress, anxiety, diet and exercise were not significantly different between two groups (P>0.05). Of the participants, 9.8% of good sleepers and 25% of poor sleepers had abnormal glucose challenge test. The abnormal glucose challenge test ratio had significant difference between two groups (P=0.025)Conclusion: Poor sleep quality is associated with glucose intolerance in pregnancy and health care providers are advised to screen for sleep quality.
توصیفگر : اختلالات خواب در بارداری
: تست چالش گلوکز
: دیابت بارداری
شناسه افزوده : ‏ رزمجو،‏ نسترن ، استاد راهنما
: ‏رضایی اردانی،‏ امیر ، استاد مشاور
: مظلوم،‏ رضا ، استاد مشاور
شناسه افزوده : ‏‏ ‏‏دانشگاه علوم پزشکی مشهد‏‏ ، دانشکده پرستاری و مامایی
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
M187_0.pdf
M187.pdf
پایان نامه فارسی
متن
application/octet-stream
1 MB
85
85
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
abM187_0.pdf
abM187.pdf
پایان نامه فارسی
متن
application/octet-stream
174 KB
85
85