خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نوع مدرک : TF
زبان مدرک : فارسی
زبان اثر اصلي : فارسی
شماره رکورد : 67845
شماره مدرک : ۱۰۰۰۵۰۳پ
شماره راهنما : P۲۶۲،مهناز بهرامی، ۱۳۹۲
سر شناسه : ‏ بهرامي،‏ مهناز ، پديدآور
نام عام مواد : [پایان نامه]
عنوان اصلي : تأثیر آینه درمانی بر توانایی حرکتی بیماران مبتلا به سکته مغزی مراجعه کننده به بخش فیزیوتراپی بیمارستان قائم (عج) و امام رضا (ع)
نام نخستين پديدآور : / مهناز بهرامی
نام ساير پديدآوران : ؛ استاد راهنما رضا مظلوم
نام ساير پديدآوران : ؛ استاد مشاور فرزانه حسن زاده، کاويان قندهاري
عنوان ديگر : The effect of mirror therapy on motor abilities of patients with stroke referring to physiotherapy ward of Mashhad Chaem and Emam Reza hospitals
وضعيت نشر : دانشگاه علوم پزشکي مشهد: دانشکده پرستاري و مامايي، ۱۳۹۲
صفحه شمار : ۱۰۵ص.: مصور
يادداشت : رشته تحصیلی: پرستاری (گرایش داخلی جراحی)
خلاصه يا چکيده : تأثير آينه¬درماني بر توانايي حرکتي بيماران مبتلا به سکته مغزي مراجعه‌کننده به بخش فيزيوتراپي بيمارستان قائم (عج) و امام رضا (ع). چکيده: زمينه و هدف: توانبخشی یکی از راههای مهم پیشگیری از ازکارافتادگی ناشی از سکته مغزی است، لذا اتخاذ تدابیری برای افزایش کارایی آن ضروری است. آینه درمانی در برخی مطالعات اثرات مثبتی بر توانایی حرکتی بیماران داشته اما نتایج تایید شده ای در این زمینه وجود ندارد. اين مطالعه با هدف تعيين تأثير آينه درماني بر توانايي حرکتي بيماران پس از سکته مغزي انجام شد. روش کار: در اين کارآزمايي باليني تصادفي 50 بيمار مبتلا به سکته مغزي در بيمارستانهاي قائم (عج) و امام رضا (ع) شهر مشهد به صورت تخصيص تصادفي در دو گروه کنترل (25 نفر) و آينه¬درماني (25 نفر) قرار گرفتند. در گروه مداخله، آينه-درماني در 20 جلسه 30 دقیقه‌ای به صورت روزانه يا روزدرميان انجام شد، به اين صورت که فرد حرکات دامنه حرکتي اندام فوقاني و تحتاني را توسط سمت سالم در مقابل آينه انجام داده و تنها تصوير آينه¬اي آن را مشاهده مي¬نمود. برنامه‌ی معمول توانبخشی (تحريک عصبي-عضلاني و حرکت درماني) در هر دو گروه کنترل و مداخله اجرا شد. توانايي حرکتي اندام فوقاني و تحتاني قبل، حين و پس از درمان با استفاده از ابزار های بازيابي حرکتي، عملکرد حرکتي، توانايي راه رفتن، مراقبت از خود بارتل و دامنه حرکتي مفاصل مورد ارزيابي قرار گرفت. داده¬ها توسط نرم افزار spss نسخه 5/11 و آمار توصيفي و تحليلي (آزمونهاي تي، من ويتني و کاي اسکوئر و ...) مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.يافته¬ها: دو گروه قبل از مداخله از نظر شاخص¬هاي توانايي حرکتي و متغيرهاي مداخله¬گر تفاوت آماري معني¬داري نداشتند(05/0p<). پس از مداخله بيماران در گروه آينه درماني از نظر شاخص¬هاي عملکرد حرکتي(9/7%) ، بازيابي حرکتي(9/11%) و توانايي راه رفتن (7/4%) نسبت به گروه کنترل بهبود داشتند که اين از نظر آماري معنادار بود (05/0>p). اما از نظر شاخص توانايي مراقبت از خود و دامنه حرکتي مفاصل تفاوت آماري معناداری وجود نداشت (05/0<p).نتيجه¬گيري: آینه‌درمانی برخی شاخص‌های توانایی حرکتی بیماران سکته مغزی را بهبود می‌بخشد بنابراین توصیه می‌شود به عنوان یک روش ساده، ارزان و مددجو محور، بصورت مکمل برنامه توانبخشی در این بیماران بکار رود.
: The effect of mirror therapy on motor abilities of patients with stroke referring to physiotherapy ward of Mashhad Ghaem and Emam Reza hospitals. Abstract: Background & Aim: Stroke is one of major causes of disability. Therefore, it is important to introduce and develop new treatment approaches in order to improve and enhance post stroke recovery process for medical, social and economical purposes The aim of this study was determine the effect of mirror therapy on motor ability of patients with stroke. Materials & Method: This Randomized Controlled Trial was conducted on 50 patients with stroke hospitalized in Imam Reza and Quaem hospital of Mashhad randomly allocated in two groups of control (25 patients) and mirror therapy (25 patients). In experimental group, twenty 30 –minute sessions were done daily or every other day patients did range of motion of upper and lower extremities of healthy side in front of mirror and observed just its mirror image. In additional to mirror therapy in both groups, the routine program (physiotherapy and neuromuscular stimulation) was performed. Upper and lower extremity motor abilities were assessed before, during and after intervention using motor recovery scale, function index measure and function ambulation classification. Finally data analyzed by spss11.5. Results: Two groups showed no significant difference in terms of motor ability indexes and confounding variables before intervention. Motor ability indexes, movement recovery and walking ability in mirror therapy group were significantly improved in comparison with control group after intervention (P<0.05). But self care ability and Rang of motion after intervention were not significantly different (p>0.05). Conclusion: Mirror therapy can improve motor ability of patients with stroke as a simple, inexpensive and patient-oriented treatment.
توصیفگر : عملکرد انتهاي فوقاني/تحتاني
: آينه¬درماني
: بازيابي عملکردي
: فعاليت‌هاي روزمره زندگي
: دامنه حرکتي مفاصل
: توانبخشي سکته مغزي
شناسه افزوده : مظلوم،‏‏رضا ، استاد راهنما
: ‏ حسن زاده،‏ فرزانه ، استاد مشاور
: ‏ قندهاری،‏ کاویان ، استاد مشاور
شناسه افزوده : ‏ ‏‏ ‏‏‏ دانشگاه علوم پزشکی مشهد‏‏ ‏‏ ،‏‏ دانشکده پرستاری و مامایی
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
abP262_0.pdf
abP262.pdf
پایان نامه فارسی
متن
application/octet-stream
106 KB
85
85
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
P262_0.pdf
P262.pdf
پایان نامه فارسی
متن
application/octet-stream
6 MB
85
85