خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
اطلاعات رکورد کتابشناسی : TF
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
زبان اثر اصلي : فارسی
شماره شناسایی : 67819
شماره مدرک : ۱۰۰۰۴۹۷پ
محل و شناسه بازیابی : P۲۵۷،حمید ابراهیمی، ۱۳۹۲
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : ابراهیمی،‏ حمید ، پديدآور
عنوان اصلي : بررسی تأثیر خارج شدن زودهنگام از تخت بر تهوع و استفراغ بیماران آپاندکتومی شده
نام نخستين پديدآور : / حمید ابراهیمی
نام ساير پديدآوران : ؛ استاد راهنما فاطمه اسدی
نام ساير پديدآوران : ؛ استاد مشاور رضا مظلوم، علي جنگجو
عنوانهاي گونه گون ديگر : The effect of early ambulation on post operation nausea vomiting in patients whit appendectomy
وضعيت نشر و پخش و غيره : دانشگاه علوم پزشکي مشهد: دانشکده پرستاري و مامايي، ۱۳۹۲
مشخصات ظاهري : ۱۳۷ص.: مصور
يادداشتهاي کلي : رشته تحصیلی: پرستاری (گرایش داخلی جراحی)
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : بررسی تاثیر خارج شدن زودهنگام از تخت بر تهوع و استفراغ بیماران آپاندکتومی شده. چکيده: زمینه وهدف: آپاندیسیت یکی از شایع ترین علل مراجعه بیماران به اورژانس جراحی وآپاندکتومی متداول ترین عمل جراحی اورژانس جهان است. تهوع و استفراغ از عوارض مهم و شايع بعد از عمل مي باشند که می توانند منشاء مشكلاتي چون تأخير در ترخيص بيمار از اتاق ریکاوری و بيمارستان، اختلالات الكتروليتي، كاهش آب بدن، باز شدن بخيه ها و خونريزي از محل آنها و افزايش شيوع آسپيراسيون ريوي باشند. هدف از این مطالعه تعیین تاثیر خارج شدن زودهنگام از تخت بر تهوع و استفراغ بیماران آپاندکتومی شده بود. روش کار: این مطالعه به روش کارآزمایی بالینی روی60 بیمارتحت جراحی آپاندکتومی در بیمارستان امام رضا(ع)و دکتر شیخ مشهد، انجام شد. بیماران بصورت تصادفی به دوگروه خارج شدن زودهنگام ازتخت ومراقبت های مرسوم تقسیم شدند. بیماران درگروه آزمون، درچهارمرحله(4، 6، 8 و 10ساعت بعد از عمل جراحی آپاندکتومی) از تخت خارج شده و راه می رفتند و در گروه کنترل مراقبت های روتین انجام می شد. در دو گروه شدت تهوع و استفراغ در هر مرحله با استفاده ازمعیار شبیه سازی بصری و معیار چهار حالتی سنجیده شدند و مدت تهوع در صورت بروز با کرنومتر دیجیتالی محاسبه شد. نتایج: در اولین مرحله خروج از تخت تفاوت آماری معنی داری در وقوع، شدت ومدت تهوع بیماران در دو گروه وجود نداشت ولی وقوع تهوع در مرحله دوم و سوم خروج زودهنگام بیماردر گروه آزمون به طور معنی داری کمتر از گروه کنترل بود(005/0>P). همچنین تفاوت معنی داری بین شدت تهوع در مرحله دوم و سوم خروج زودهنگام از تخت در گروه آزمون(8/10±2/5) و گروه کنترل(4/22±8/25)وجود داشت (000/0=P). مدت تهوع نیزدرگروه آزمون(9/1دقیقه)بطور معنی داری کمترازگروه کنترل بود(000/0=P). وقوع وشدت استفراغ بيماران درگروه آزمون در مرحله اول و دوم خروج از تخت به طور معني داري کمتر از گروه کنترل بود (005/0≥P). دفعات تهوع و استفراغ نیزدر بیماران آپاندکتومی شده مورد مطالعه در مرحله اول،دوم،سوم و چهارم خروج از تخت درگروه آزمون4/1 بار در مجموع کمتر از گروه کنترل بود.نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که خروج زود هنگام بیمار از تخت بعد از عمل جراحی، با کاهش وقوع، شدت، مدت و دفعات تهوع و استفراغ بیماران همراه است. لذا پیشنهاد می گردد که از خارج ساختن هر چه زودترومنظم بیمار به عنوان یک مداخله غیردارویی موثر، ایمن و ارزان برای کاهش دادن تهوع و استفراغ بیماران بعد از اعمال جراحی استفاده شود.
: The Effect Of Early Ambulation on Post Operation Nausea And Vomiting in Patients Whit Appendectomy. Abstract: Background: Appendicitis is one of the most common reason for patient’s referral to the surgical emergency room and appendectomy is the most common surgical emergency operation among the world. Post-operative nausea and vomiting are the important and common side effects of surgical operations which can be origin of problems as: delays in transfer from the recovery room and hospital, electrolyte disorders, dehydration, dehesitency of wound and bleeding and increased lung aspiration. The purpose of this study was determining the effect of early ambulation on nausea and vomiting in patients undergoing appendectomy.Material & Methods: this study was performed by clinical trial on 60 patients undergoing appendectomy in Mashhad Imam Reza and Dr Sheikh hospital. Patients were randomly divided into two groups of early getting out of the bed (test) and conventional cares (control). Patients in test group got out of the bed and walked in four stages (4, 6, 8 and 10 hours after the appendectomy) while the conventional cares were conducted in control group. The severity of nausea and vomiting in each stage were measured in both groups by using a visual simulation scale and four modes scale and, in case of, nausea duration was calculated via digital stopwatch.Results: in the first stage out of the bed, there was no association in patient’s incidence, severity and duration of nausea in both groups, However, nausea incidence in the second and third stages of early ambulation was significantly lower in the experimental group than the control group. Significant difference between the severity of nausea in the second and third stages of early ambulation in experimental (5.2 ± 10.8) and control group (25.8 ± 22.4) was observed (p=0.000). Also nausea duration (1.9 minutes) was significantly lower in test group than the control group. The incidence and severity of vomiting of patients in test group was significantly lower than the control group in the first and second stages of ambulation (p<0.005). Vomiting and nausea Frequency of patients undergoing appendectomy in test group was generally 1.4 times lower than the control group in the first, second, third and fourth stages of ambulation.Conclusion: the results of this study indicated that patient’s early ambulation after surgery accompanied by his or her reduction in incidence, severity, duration and frequency of nausea and vomiting. So it is suggested that the sooner and regular removing patient from the bed can be used as an effective non-pharmacological, safe and cheap intervention for reducing patient’s post-operative nausea and vomiting.
اصطلاحهاي موضوعي کنترل نشده : تهوع و استفراغ بعد از عمل جراحی
: خارج شدن زودهنگام از تخت
: حرکت زودهنگام
: آپاندکتومی
: آپاندیسیت
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : اسدی،فاطمه ، استاد راهنما
: ‏‏ مظلوم،‏‏‏رضا ، استاد مشاور
: ‏ جنگجو،‏ علی ، استاد مشاور
نام تنالگان - (مسئوليت معنوي درجه دوم ) : ‏ ‏‏ دانشگاه علوم پزشکی مشهد‏‏، ‏‏ دانشکده پرستاری و مامایی
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
abP257_0.pdf
abP257.pdf
پایان نامه فارسی
متن
application/octet-stream
358 KB
85
85
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
P257_0.pdf
P257.pdf
پایان نامه فارسی
متن
application/octet-stream
1 MB
85
85