خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نوع مدرک : TF
زبان مدرک : فارسی
زبان اثر اصلي : فارسی
شماره رکورد : 67390
شماره مدرک : بهداشت پ ۱۷
شماره راهنما : آمار پ ۱۰ ۱۳۹۲
سر شناسه : ‏ پارسائی , رقیه
نام عام مواد : [پایان نامه]
عنوان اصلي : تحلیل پاسخ های دو حالتی طولی با استفاده از مدل رگرسیونی چند سطحی در تعیین عوامل موثر بر میزان تیروگلوبولین در بیماران مبتلا به سرطان تیروئید تمایز یافته جراحی شده مراجعه کننده به مرکز درمانی پزشکی هسته ایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد طی سال های ۱۳۶۰ تا ۱۳۸۲
نام نخستين پديدآور : / رقیه پارسائی
نام ساير پديدآوران : ؛ استاد راهنما: حبیب الله اسماعیلی
نام ساير پديدآوران : ؛ استاد مشاور: سید رسول زکوی و محمد غلامی فشارکی
وضعيت نشر : : دانشگاه علوم پزشکی مشهد: دانشکده بهداشت، ۱۳۹۲
صفحه شمار : ۷۳ ص :جدول, نمودار
يادداشت : چکیده: فارسی - انگلیسی
خلاصه يا چکيده : چكيده مقدمه: سرطان تیروئید شایعترین سرطان غدد درون¬ریز می¬باشد. سطح سرمی تیروگلوبولین در پیش¬بینی عود تومور برای بیماران مبتلا به سرطان تیروئید تمایز یافته بعد از تیروئیدکتومی و در زمان قطع دارو، اهمیت دارد. در این مطالعه اثر برخی ویژگی¬های دموگرافیک و بالینی بیماران فوق را در زمان قطع دارو بر عود بیماری با استفاده از مدل چند سطحی به دست می¬آوریم. روش كار:. مطالعه روی 179بیمار دارای سرطان تیروئید مراجعه کننده به بخش پزشکی هسته¬ای دانشگاه علوم پزشکی مشهد طی سال-های 1360 تا 1382 انجام شد. برخی از اطلاعات دموگرافی و بالینی مربوط به بیماران از پرونده¬ها استخراج گردید. بیماران بر اساس مقدار تیروگلوبولین به دو گروه بزرگتر مساوی 10 و کوچکتر از 10 تقسیم بندی شدند. در صورتی که تیروگلوبولین بزرگتر از 10 باشد، احتمال عود وجود دارد. برازش مدل دوسطحی یک بار برای کل مشاهدات و یک بار برای مشاهدات با آنتی تیروگلوبولین کمتر از 100 انجام شد. عوامل تأثیر گذار بر عود بیماری با استفاده از رگرسیون لجستیک دوسطحی با به کار گیری نرم افزار SPSS ویرایش 20 و MLwiN بررسی شدند. نتايج: بیماران مورد بررسی شامل 138زن و 31 مرد بود که 3/93 درصد سرطان پاپیلری و 7/6 درصد سرطان فولیکولار بودند. تحلیل رگرسیون لجستیک دوسطحی برای مشاهدات با آنتی تیروگلوبولین زیر صد، به روش PQL-2 نشان داد متغیرهای سطح اولیه Tg (001/0> P)، قابل برداشت بودن یا نبودن تومور (02/0= P)و زمان (04/0= P) ارتباط معنی داری با عود بیماری دارند. در تحلیل لجستیک دوسطحی برای کل مشاهدات نیز همین عوامل معنیدار شناخته شدند.سطح معنی¬داری 05/0 در نظر گرفته شد.نتيجه‌گيري: با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک دوسطحی، متغیرهای سطح اولیه تیروگلوبولین و قابل برداشت بودن یا نبودن تومور بر عود سرطان بیماران مبتلا به کانسر تیروئید نقش مهمی دارند.
: ABSTRACTAnalysis of longitudinal binary responses with multilevel regression model in investigating variables which are effective in measure of Thyroglobulin in patients with differentiated thyroid carcinoma who underwent surgery referred to Nuclear medicine department of Mashhad university of medical science during years 1360 to 1382Introduction: Tyroid cancers are the most common endocrine neoplasms. serum Thyroglobulin in prediction Tumor recurrence of differentiated thyroid cancer patients is important. This study tries to evaluate demographic and clinical characteristics of the patients affecting on Tumor recurrence after thyroid hormone discontinuation and for this objective we applied multilevel models.Methods : we studied 179 patients with thyroid cancer who referd Department of Nuclear Medicine, Mashhad University of Medical Sciences. some demographic data and clinical informations about patients were collected from the files. patients Were classified into two groups according to the amount of Thyroglobulin Greater than 10 ng/dl and less than 10 ng/dl. Tumor recurrence defined by a Tg level ≥10 ng/ml. We fitted two-level model for all data and just for data with Antithyroglobulin under 100 separately again . In this study, we used the two-level logistic regression for analyzing data, with applying SPSS version 20 and MLwiN software.Results: There were 138 women and 31 men 93.3% of them were diagnosed as papillary cancer while 6.7% diagnosed as follicular cancer. Two-level Logistic regression model with PQL-2 method for Antithyroglobulin under 100 showed variables first Thyroglobulin(P<0.001), resectable or unresectable tumor(P=0.02) and time(P=0.04) were significantly associated with Tumor recurrence. In two-level logistic regression with PQL-2 method for all observations, these factors were Significant again.Conclusion: according to two-level logistic regression model, the variables first Thyroglobulin and resectable or unresectable tumor are important in Tumor recurrence of patients with thyroid cancer.
توصیفگر : مدل های چندسطحی
: رگرسیون لجستیک
: سرطان تمایز یافته تیروئید
: تیروگلوبولین
شناسه افزوده : ‏ اسماعیلی , حبیب الله ، استاد راهنما
: زکوی, سید رسول ، استاد مشاور
: ‏ غلامی فشارکی ‏ , محمد ، استاد مشاور
شناسه افزوده : ‏ دانشگاه علوم پزشکی مشهد/ دانشکده بهداشت
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :