خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نوع مدرک : TF
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 67072
شماره مدرک : ‭پ۱۰۰۰۴۹۴‬
شماره راهنما : p۲۵۶،فاطمه سردارآبادي، ۱۳۹۱
سر شناسه : ‏ سردارآبادی،‏ فاطمه ، پديدآور
عنوان اصلي : بررسی تاثیر آموزش بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی بر کیفیت مراقبت از دهان و دندان در زنان باردار
نام عام مواد : [پایان‌نامه]
نام نخستين پديدآور : / اکرم ربانی جوادی
نام ساير پديدآوران : ؛ استاد راهنما زهرا امامی مقدم
نام ساير پديدآوران : ؛ استاد مشاور بهجت الملوک عجمی، حمیدرضا بهنام وشانی
عنوان ديگر : ‭The Effect of education based on health belief model on quality of oral and dental care in pregnant women ‬
وضعيت نشر : دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشکده پرستاری و مامایی، ‭۱۳۹۱‬
يادداشت : رشته تحصيلي: پرستاري (گرايش بهداشت جامعه)
خلاصه يا چکيده : بررسی تأثیر آموزش بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی بر کیفیت مراقبت از دهان و دندان در زنان باردار. چکيده: مقدمه و هدف: مراقبت از دهان و دندان در طول دوران بارداری برای سلامت مادر و جنین ضروری است. در تحقیقات اخیر ارتباطی بین بیماری های پریودنتال و پیامدهای ناگوار بارداری مطرح شده که می توان به زایمان زودرس، وزن کم هنگام تولد و بستری شدن نوزاد در بخش مراقبت های ویژه اشاره نمود . این پژوهش با هدف بررسی تأثیر آموزش بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی بر کیفیت مراقبت از دهان و دندان در زنان باردار انجام شد. روش کار: این مطالعه مداخله ای در سال 1391 روی دو گروه آزمون (72 نفر) و کنترل (72 نفر) انجام شد که با روش نمونه- گیری تصادفی چند مرحله ای از مراکز بهداشتی درمانی شهر مشهد انتخاب شدند. گروه آزمون در 4 جلسه آموزشی شرکت کردند که بر مبنای اجزای الگوی اعتقاد بهداشتی بود. ابزار گردآوری داده ها، معاینه و پرسشنامه ای محقق ساخته شامل 50 سوال در مورد مقیاس مربوط به عوامل مدل اعتقاد بهداشتی (حساسیت، شدت، منافع ، موانع و راهنماهای عمل) و عملکرد در خصوص مراقبت از دهان و دندان بود که قبل و یک و نیم ماه بعد از مداخله تکمیل شد. داده¬ها با استفاده از نرم-افزار SPSS و آزمون¬های t، ویلکاکسون، من¬ویتنی و ضریب همبستگی اسپیرمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها : قبل از مداخله تفاوت معنی داری بين ميانگين نمرات سازه هاي مختلف اين مدل در دو گروه مشاهده نشد. اما بعد از مداخله در گروه آزمون ميانگين نمره آگاهي و سازه هاي مختلف مدل شامل حساسيت، شدت، منافع و موانع درك شده به طور معني داري افزايش پيدا كرد (001/0>p). نتیجه گیری: یافته های این تحقیق، تأثیر و کارایی مدل اعتقاد بهداشتی را در آموزش مراقبت از دهان و دندان تأیید کرد. لذا پيشنهاد مي‌گردد آموزش بر اساس اين مدل در جهت كيفيت مراقبت از دهان و دندان در مراكز بهداشتي انجام گيرد.
: The effect of education based on Health Belief Model on quality of oral and dental care in pregnant women. Abstract: Introduction and purpose : moth and dental care is necessary for the health of mother and her fetal during pregnancy. Recent researches have found a relationship between periodontal diseases and adverse outcomes of pregnancy such as premature delivery, low birth weight and admission neonatal in intensive care unit. The present paper aims examines the effect of education based on Health Belief Model on quality of oral and dental care in pregnant women. Materials and Methods: This interventional study was performed in 2012 on two test (n=72) and control (n=72) groups selected by multistep random sampling from Mashhad medical- health centers . Test group participated in 4 session training based on health belief model components. The tool for gathering data, examination and researcher made questionnaire including 50 items regarding the scale of health belief model factors (perceived susceptibility, severity, benefits, barriers, and action) and oral and dental care performance filled before and 45 days after intervention. Data were analyzed using the software SPSS and t-tests, Willcoxon, Man whitney and Spearman correlation coefficient.Results : Before the intervention, there wasn't observed a significant relationship between average score of different structures of the model in both groups. However after intervention, average score of knowledge and different structures of the model including susceptibility, severity, benefits ,barriers, and performance increased significantly (p<0.001). Conclusion : The findings supported the effect and efficiency of health belief model in educating oral and dental care .So it is suggested that the model- based training is performed to qualify oral and dental care in medical- health centers.
توصیفگر : آموزش
: الگوی اعتقاد بهداشتی
: کیفیت مراقبت
: زنان باردار
شناسه افزوده : ‏ امامی مقدم،‏ زهرا ، استاد راهنما
: ‏ عجمی،‏ بهجت الملوک ، استاد مشاور
: ‏بهنام وشانی،‏ حمیدرضا ، استاد مشاور
شناسه افزوده : ‏ دانشگاه علوم پزشکي مشهد ، دانشکده پرستاري و مامايي‏
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
abP256_0.pdf
abP256.pdf
پایان نامه فارسی
متن
application/octet-stream
114 KB
85
85
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
P256_0.pdf
P256.pdf
پایان نامه فارسی
متن
application/octet-stream
2 MB
85
85
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :