خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نوع مدرک : TF
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 67064
شماره مدرک : ‭پ۱۰۰۰۴۹۳‬
شماره راهنما : M۱۸۳، فاطمه حسيني، ۱۳۹۱
سر شناسه : حسینی،‏ ‏فاطمه ، پديدآور
عنوان اصلي : بررسی مقایسه ای اثر روغن ماهی و ویتامین‭E‬ بر درد دوره ای پستان در زنان سنین‭ ۱۵ ‬تا‭ ۴۹ ‬سال
نام عام مواد : [پایان‌نامه]
نام نخستين پديدآور : / فاطمه حسینی
نام ساير پديدآوران : ؛ استاد راهنما فرزانه جعفرنژاد
نام ساير پديدآوران : ؛ استاد مشاور مریم حامی، رضا مظلوم
عنوان ديگر : Comparative study of the effect of fish oil and vitamin E on cyclic mastalgia :‬
وضعيت نشر : دانشگاه علوم پزشکی مشهد: دانشکده پرستاری و مامایی، ‭۱۳۹۲‬
صفحه شمار : ۹۵ص.: مصور
يادداشت : رشته تحصيلي: مامايي(گرایش آموزش مامایی)
يادداشت : چاپی
خلاصه يا چکيده : بررسی مقایسه ای اثر روغن ماهی و ویتامین‭E‬ بر درد دوره ای پستان در زنان سنین‭ ۱۵ ‬تا‭ ۴۹ ‬سال. چکيده: مقدمه: يکي از شايعترين شکايات زنان، ماستالژی یا درد پستان است و یکی از درمان های رایج آن، استفاده از ویتامین E می باشد، با توجه به مزایای جانبی روغن ماهی و تشابه مکانیسم اثر آن با ویتامین E، مطالعه حاضر با هدف مقايسه اثر روغن ماهي و ویتامین Eبر درد دوره ای پستان انجام شد.روش¬کار: این کارآزمایی بالینی دو سوکور بر روی 70 زن 15 تا 49 ساله مبتلا به درد دوره ای پستان مراجعه کننده به سه درمانگاه شهر مشهد انجام شد. افراد به طور تصادفی در دو گروه 35 تایی قرار گرفتند. به یک گروه، روغن ماهی با دوز 3 گرم در روز و به گروه دیگر، ویتامین E با دوز 400 واحد در روز به مدت 2 ماه داده شد. شدت درد پستان با استفاده از مقياس درد ديداري و پرسشنامه درد مک گيل و مدت درد پستان توسط جدول ثبت مدت درد ، قبل از مداخله و یک و دو ماه پس از شروع درمان بررسي شد. داده ها پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 16) و آزمون های آماری کای اسکور، تی زوجی، تی مستقل و آزمون تحليل واريانس با مقادير تکراري مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. value.p کمتر از 0.05 معنی دار تلقی شد.یافته¬ها: به طور کلي ميانگين نمره آزمون مک گيل و میانگین شدت درد با استفاده از مقیاس دیداری درد و همچنين ميانگين مدت درد ، قبل و بعد از مداخله در هر دو گروه دريافت کننده دارو کاهش يافت (p<0.001 )، در حالي که ميانگين مدت درد و نمره آزمون مک گيل و مقیاس دیداری درد در دو گروه مداخله تفاوت آماری معني داري نداشت p>0.05) (.نتیجه¬گیری: رضایت از مصرف روغن ماهی در کاهش شدت و مدت درد دوره ای پستان زیادتر از ویتامین E بود، همچنین روغن ماهي و ویتامین E دارای اثرات درمانی مشابهی بوده و فاقد هرگونه عارضه جانبي جدي مي باشند، از اينرو به عنوان درمانی مؤثر، می توانند جایگزین مناسبی برای سایر درمان هایی باشند که اغلب عوارض بالایی دارند.
: comparative study of the effect of fish oil and vitamin E on Cyclic mastalgia. Abstract: Background: One of the most common complaints in women is mastalgia that one of the common treatment is the use of vitamin E. Considering the benefits of fish oil and similarity of the mechanisms of fish oil with vitamin E, this study with purpose compared the effects of fish oil and vitamin E on cyclic mastalgia was performed.Materials and Methods: In a double blind clinical trial, 70 women 15 to 49 years with cyclical mastalgia referred to three clinics in the city of mashhad were randomly allocation to two groups. A period of two months, to the one group 3 g/day of fish oil and to the other group 400 IU/day of vitamin E was given. Severity and duration of cyclic mastalgia were assessed before the intervention and one and two months after treatment using a visual analogue scale (vas) and McGill pain questionnaire and also the registration table of breast pain duration. data was analysed by spss statistical software(version16) and chi-square and repeated measures and independent and paired-t tests. P.value <0/05 was considered significant.Findings: In general, mean scores of McGill and mean scores of pain severity using Vas and also mean scores of breast pain duration has decreased before and after intervention in both groups(P<0/001). While McGill and Vas scores and also mean scores of breast pain duration were not significantly different in the two groups(P>0/05).Conclusion: satisfaction of taking fish oil in the reducing the severity and duration of cyclic mastalgia is more than vitamin E, also fish oil and vitamin E have similar therapeutic effects and no serious drug side effects, therefore could be used as therapeutic alternatives in the other treatment of cyclic mastalgia which often have high side effects.
توصیفگر : پستان
: روغن ماهی
: درد دوره ای پستان
: ویتامین‭E‬
شناسه افزوده : جعفرنژاد،‏ فرزانه‏ ، استاد راهنما
: حامی،‏ مریم‏ ، استاد مشاور
: مظلوم،‏ ‏ رضا ، استاد مشاور
شناسه افزوده : ‏دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشکده پرستاری و مامایی‏ ‏
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
abM183_0.pdf
abM183.pdf
پایان نامه فارسی
متن
application/octet-stream
190 KB
85
85
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
M183_0.pdf
M183.pdf
پایان نامه فارسی
متن
application/octet-stream
1 MB
85
85