خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نوع مدرک : TF
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 67062
شماره مدرک : ‭پ۱۰۰۰۴۹۲‬
شماره راهنما : DP۱،فریبا یعقوبی نیا، ۱۳۹۲
سر شناسه : ‏ یعقوبی نیا، ‏ فریبا ، پديدآور
عنوان اصلي : تبیین فرآیند ارتباط استاد و دانشجو در آموزش بالینی پرستاری
نام عام مواد : [پایان‌نامه]
نام نخستين پديدآور : / فریبا یعقوبی نیا
نام ساير پديدآوران : ؛ استاد راهنما عباس حیدری
نام ساير پديدآوران : ؛ استاد مشاور رباب لطیف نژاد رودسری
عنوان ديگر : عنوان به انگلیسی‭Exploring the process of student-educator relationship in clinical nursing education :‬
وضعيت نشر : دانشگاه علوم پزشکی مشهد: دانشکده پرستاری و مامایی، ‭۱۳۹۲‬
يادداشت : رشته تحصیلی: دکترای تخصصی پرستاری
خلاصه يا چکيده : تبیین فرآیند ارتباط استاد و دانشجو در آموزش بالینی پرستاری. چکیده: زمینه و هدف: آموزش بالینی پرستاری با تاکید بر اهمیت و محوریت ارتباط استاد و دانشجو به عنوان ابزاری قدرتمند در مسیر پرچالش آموزش، در دستیابی دانشجویان به یادگیری موفق و درونی کردن نقش ها و ارزش های حرفه ای نقش مهمی ایفاء می نماید. با عنایت به اینکه تقویت و بهسازی ارتباط در این زمینه نیازمند شناخت جامع از فرایند ارتباط مبتنی بر تجارب و ادراکات اساتید و دانشجویان می باشد، لذا این پژوهش با هدف تبیین تئوریکی فرایند ارتباط استاد و دانشجو در آموزش بالینی پرستاری انجام شده است. روش پژوهش: این پژوهش کیفی با روش گراندد تئوری در سالهای 91-1389 انجام شد. 10 دانشجوی پرستاری مقطع کارشناسی با تجربه گذراندن آموزش بالینی و 12 عضو هیئت علمی گروه پرستاری با داشتن حداقل یک سال تجربه آموزش بالینی در دانشکده پرستاری مامائی مشهد در مطالعه مشارکت داشتند. نمونه گیری ابتدا به صورت هدفمند شروع شد و سپس بر مبنای طبقات پدید آمده و تئوری در حال ظهور با نمونه گیری تئوریکی ادامه یافت. از مصاحبه های عمیق و نیمه ساختاریافته و همچنین مشاهده مشارکتی برای جمع آوری داده ها استفاده گردید و داده ها با روش تحلیل استراوس و کوربین (1998) مبتنی بر سطوح کدگذاری و تحلیل مقایسه ای مداوم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. صحت و اعتبار یافته ها با استفاده از معیارهای مربوطه در پژوهش های کیفی مورد بررسی و تائید قرار گرفت.یافته ها: تئوری بسترزاد حاصل از این پژوهش "جستجوی ارتباط کمک کننده در آموزش بالینی پرستاری" می باشد. یافته ها نشان داد که نگرانی اصلی هر دو گروه مشارکت کنندگان در این پژوهش چگونگی تحقق یادگیری بالینی موفق از مسیر ارتباط آموزشی است. آنها در مواجهه با این نگرانی از راهبرد اساسی " جستجوی ارتباط کمک کننده" که در واقع طبقه مرکزی پدید آمده از داده ها بود، با محوریت کنش های حمایتگرانه، دوستانه و محترمانه استفاده می کردند.در سایه راهبرد فوق، مشارکت کنندگان مراحلی را در فرایند ارتباط می پیمودند تا به پیامدهای مورد انتظار در زمینه آموزش بالینی نائل شوند. این مراحل شامل ورود به قلمرو ارتباط، پیوستگی پیشرونده، بیش تحکیمی ارتباط با الگو و خاتمه ارتباط در افقی روشن بود. در طی این فرایند عوامل مختلف فردی- حرفه ای – زمینه ای به عنوان تسهیل کننده، بازدارنده، فرصت یا تهدید در همه مراحل فرایند تاثیر داشتند.نتیجه گیری: فرایند ارتباط استاد و دانشجو در آموزش بالینی پرستاری، فرایندی مبتنی بر زمینه (فرهنگ، عقاید و درک از ارتباط) می باشد که در پژوهش حاضر به صورت روندی رو به پیشرفت همراه با تاکید بر تداوم حضور ارتباط کمک کننده تبیین شد. ویژگیهای خاص پدید آمده در این فرایند مبتنی بر تجارب مشارکت کنندگان می تواند راهگشای اساتید و دانشجویان پرستاری در راستای برقراری ارتباط آموزشی اثربخش و کارآمد باشد. یافته ها نشان می دهد که ارتباط کمک کننده با ویژگیهای خاص خود در آموزش بالینی پرستاری بسیار ارزشمند می باشد و اساتید در ایجاد و شکل گیری تجارب ارتباطی دانشجویان در آموزش بالینی نقش مهمی ایفاء می نمایند.
: Exploring the process of student-educator relationship in clinical nursing education. Abstract: Background and aim: Clinical nursing education with emphasis on centrality of student-educator relationship as a powerful tool in the challenging route of education plays a major role in students’ access to successful learning and internalization of professional roles and values. With regard to this point improving and strengthening of relationship in this context requires a comprehensive knowledge about relationship process according to the participants’ experiences and perceptions. The aim of this research was to explore theoretically the process of student-educator relationship in clinical nursing education.Method: In this grounded theory study, which was conducted in 2010-2012, 10 Bachelor nursing students with experience of clinical education as well as 12 clinical educators with at least one year experience in clinical education were selected from School of Nursing & Midwifery, Mashhad, Iran. At first, purposive sampling was done and then according to the emerged categories sampling was continued through theoretical sampling. In-depth semi-structured interviews and participant observation were used for data collection. Data analysis was carried out according to the Strauss and Corbin’s mode of analysis through open, axial and selective coding and constant comparative analysis method. Trustworthiness of findings was verified based on prolonged engagement, member check and expert debriefing. Findings: The emerged theory of this research was “Seeking a helping relationship in clinical nursing education”. Findings revealed that the basic social process in both groups was the way of achieving a successful clinical learning through establishment of an educational relationship route. Participants used from fundamental strategy of “Seeking a helping relationship”, which identified as the core category with centrality of supportive, friendly and respectably actions. In the shadow of aforementioned strategy, participants took steps to attain the expected outcomes in the context of clinical education. These steps were including: entering the relationship territory, progressive connection, more consolidation of relationship with model and termination of relationship in a bright horizon. Also, the personal-professional-contextual conditions affect the process as facilitators, barriers, opportunities or threats. Conclusion: The process of student-educator relationship in clinical nursing education is a context-based process (culture, beliefs, perception of relationship) which was explained in this study as an ongoing process with emphasis on the continued presence of the helping relationship. The specific features of this process that is based on the participants’ experiences can be helpful for students and educators in establishment of effective and efficient relationship. This relationship with mentioned attributes is valuable in clinical education and indeed nursing educators play an important role in formation of students’ relationship experiences in clinical education settings
توصیفگر : ارتباط استاد- دانشجو
: آموزش بالینی پرستاری
: فرآیند
: گراندد تئوری
شناسه افزوده : ‏ حیدری، ‏ عباس ، استاد راهنما
: ‏ لطیف نژاد رودسری،‏ رباب ، استاد مشاور
شناسه افزوده : دانشگاه علوم پزشکی مشهد،‏ دانشکده پرستاری و مامایی
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
abDP1_0.pdf
abDP1.pdf
پایان نامه فارسی
متن
application/octet-stream
146 KB
85
85
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
DP1_0.pdf
DP1.pdf
پایان نامه فارسی
متن
application/octet-stream
2 MB
85
85