خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نوع مدرک : TF
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 67061
شماره مدرک : ‭پ۱۰۰۰۴۹۰‬
شماره راهنما : M۱۸۲، فاطمه علويان، ۱۳۹۱
سر شناسه : علویان،‏ فاطمه‏ ، پديدآور
عنوان اصلي : مقایسه تاثیر جویدن آدامس بدون طعم و نعنایی بر استرس و اضطراب مرحله اول زایمان زنان نخست زا
نام عام مواد : [پایان‌نامه]
نام نخستين پديدآور : / فاطمه علویان
نام ساير پديدآوران : ؛ استاد راهنما پروین سالاری
نام ساير پديدآوران : ؛ استاد مشاور محمدرضا فیاضی بردبار، اسحاق هاشمی
عنوان ديگر : Comparison effect of chewing, flavourless and flavored with mint gum on stress and anxiety the first stage of labor in nulliparous women :‬
وضعيت نشر : دانشگاه علوم پزشکی مشهد: دانشکده پرستاری و مامایی، ‭۱۳۹۱‬
صفحه شمار : ۱۱۸ص.: مصور
يادداشت : رشته تحصيلي: مامايي(گرایش آموزش مامایی)
يادداشت : چاپی
خلاصه يا چکيده : مقایسه تاثیر جویدن آدامس بدون طعم و نعنایی بر استرس و اضطراب مرحله اول زایمان زنان نخست زا. چکيده: مقدمه:زایمان ازحوادث مهم استرس زادر زندگی اغلب زنان بوده واضطراب ناشی ازآن باعث اختلال در روند پیشرفت زایمان و افزایش احتمال سزارین می شوداز روش های دارویی وغیر دارویی برای کاهش استرس و اضطراب زایمان استفاده می شود. ازروش های غیردارویی مطرح نوین برای کاهش استرس واضطراب جویدن آدامس که گفته می شودباعث افزایش ضربان قلب و جریان خون به مغزشده وموجب افزایش متابولیسم گلوکز در کورتکس فرونتال ودرنتيجه سبب کاهش غلظت کورتیزول در پاسخ به استرس می شود. به علت متفاوت بودن نتایج مطالعات حاضروعدم دسترسی به مطالعه ای درزمینه آزمون این روش برروی استرس واضطراب زایمان پژوهشی باهدف "مقایسه تاثیر جویدن آدامس بدون طعم و نعنایی بر استرس و اضطراب مرحله اول زایمان زنان نخست زا" انجام شد.روش کار: پژوهش حاضرازنوع کارآزمایی بالینی تصادفی شده سه گروهه قبل وبعد یک سو کور می¬باشد که با نمونه گیری مبتنی بر هدف و مستمر بر روی 90 زن نخست زا مراجعه کننده به بیمارستان ام البنین(س) شهرمشهد در دیلاتاسیون دهانه رحمی7-5سانتی متردرسال1391 انجام شد.دو گروه تجربی،آدامس بدون طعم سقز ونعنایی بدون قند یک گرمی را به مدت 20دقیقه جویدند. برای سنجش استرس ازکورتیزول بزاقی وبرای اضطراب آشکار وپنهان ازابزار اشپیل برگر استفاده شد.داده هاباآزمون های آنالیزواریانس و تی یک گروهه درسطح معنی داری 5درصدبانرم افزار5/11spssآنالیزشد.یافته ها: در مقایسه دو گروه تجربی ، جویدن آدامس نعنایی و بدون طعم در کاهش سطح استرس و اضطراب پنهان با یکدیگر تفاوت آماری معنی داری نداشتند اما در زمینه کاهش سطح اضطراب آشکار با یکدیگر تفاوت آماری معنی داری داشتند.(000/0= Pvalue) نتیجه گیری: جویدن آدامس نعنایی در مقایسه با جویدن آدامس بدون طعم فقط در کاهش اضطراب آشکار موثرتر است
: Comparison effect of chewing flavourless and flavored with mint gum on stress and anxiety the first stage of labor in nulliparous women. Abstract: Salari P,Alavian F,Fayyazi Bordbar M,Hashemy I1. Instructor, School of Nursing and Medwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.2.Midwife. School of Nursing and Medwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran3. Assistant Professor of Psychiatry, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran4.Assistant Professor of Biochemistry, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, IranBackground: Delivery is one of stress critical incident in lives of most women anxiety associated with it can disrupt the progress of labor, and increased risk of caesarean section.The new non-drug methods to reduce stress and anxiety is chewing gum which is said to increase heart rate and blood flow to the brain and increased glucose metabolism in the frontal so will reduce the concentration of cortisol in response to stress cortex. Due to the different studies in this fields and no study to test this method on stress and anxiety of delivery this study compared effect of chewing flavourless and flavored with mint gum on stress and anxiety the first stage of labor in nulliparous womenMethods: This study is a randomized clinical trial, three-group before and after a single-blind of continuous sampling based on 90 nulliparous woman were referred to the hospital Omolbanin in Mashhad cityi n cervical dilatation of 7-5 cm in 1391year.Two Experimental groups chewing a flavourless gum (1gr) and sugar free mint flavored gum for 20 minutes.Saliva samples to measure stress and Shpil Berger questionnaire to measure state and trait anxiety and were taken. Data analyzed by One-sample t-test and One Anowa tested in Significance level of 5 percent in spss11/5 software.Results: In comparing the two experimental groups Mint and tasteless chewing gum in reduces stress and trait anxiety were no significant differences but in reducing levels of state anxiety were significant differences. (Pvalue=0/000) Conclusion: mint chewing gum compared with flavourless chewing gum is more effective in reducing state anxiety. Keywords : labor, stress, anxiety, salivary cortisol, flavourless gum and mint gum
توصیفگر : زایمان
: استرس
: اضطراب
: کورتیزول بزاقی
: آدامس بدون طعم
: آدامس نعنایی
شناسه افزوده : ‏سالاري،‏پروين ، استاد راهنما
: فیاضی بردبار،‏ محمدرضا‏ ‏ ، استاد مشاور
: هاشمی،‏ اسحاق‏ ، استاد مشاور
شناسه افزوده : دانشگاه علوم پزشکی مشهد‏ ، دانشکده پرستاری و مامایی‏‏
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
abM182_0.pdf
abM182.pdf
پایان نامه فارسی
متن
application/octet-stream
48 KB
85
85
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
M182_0.pdf
M182.pdf
پایان نامه فارسی
متن
application/octet-stream
15 MB
85
85