خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نوع مدرک : TF
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 67015
شماره مدرک : ‭پ۱۰۰۰۴۸۸‬
شماره راهنما : ۱۳۹۱، سندگل، وجیهه، ۲۵۵، P
سر شناسه : سندگل، وجیهه
عنوان اصلي : بررسی تاثیر ایجاد شب مصنوعی بر تغییرات فیزیولوژیک وزن و تحمل تغذیه در نوزادان نارس
نام عام مواد : [پایان‌نامه]
نام نخستين پديدآور : /وجیهه سندگل
نام ساير پديدآوران : ؛استاد راهنما: طیبه ریحانی
نام ساير پديدآوران : ؛استاد مشاور: حسن بسکابادی، حبیب الله اسماعیلی
عنوان ديگر : عنوان به انگلیسی‭The Effect of creating an artificial night on physiological changes, weight and feeling tolerance in preterm infants‬
وضعيت نشر : دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشکده پرستاری و مامایی، ‭۱۳۹۱‬
يادداشت : گرایش: مراقبت ویژه نوزادان
يادداشت : چاپی
خلاصه يا چکيده : مقدمه: امروزه باپیشرفت در زمینه مراقبتهای ویژه امکان بقای نوزادان نارس افزایش یافته است.یکی از نگرانیهای عمده دراین نوزادان مواجهه با نور زیاد و بدنبال آن افزایش میزان متابولیسم در آنها می باشد.بنابراین این پژوهش باهدف تعیین تاثیر ایجاد شب مصنوعی برتغییرات فیزیولوژیک،وزن وتحمل تغذیه درنوزادان نارس انجام گردید. روش تحقیق: این تحقیق یک کارآزمایی بالینی تصادفی دوگروهه بودو38 نوزاد(34-30 هفته جنینی)که بعلت نارسی دربخش مراقبت ویژه نوزادان بیمارستان قائم(1391)بستری شده بودند،بمدت10روز موردبررسی قرارگرفتند. نوزادان براساس وزن به دو گروه1700-1200گرم و2200-1701گرم تقسیم بندی و هر دو گروه وزنی به طور تصادفی در دو گروه شب مصنوعی(دوره تاریکی از ساعت19الی7 انکوباتورها با پارچه های کتان پوشیده میشد و دوره روشنایی با برداشتن پوشش از ساعت7الی19)وکنترل(روشنایی مداوم)قرار گرفتند.پرسشنامه اطلاعات مادرونوزادازطریق مصاحبه،مشاهده وپرونده تکمیل،تغییرات فیزیولوژیک ووزن قبل ازورود به مطالعه وسپس تغییرات فیزیولوژیک روزی 2بار،وزن وتحمل تغذیه روزانه جمع آوری و بااستفاده از نرم افزارSPSS V.16تجزیه وتحلیل شد. یافته ها:دوگروه ازلحاظ متغیرهای زمینه ای بایکدیگرهمگن شدند.بااستفاده از آزمون داده های تکراری تغییرات فیزیولوژیک و وزن بین دو گروه معنادارشد.الگوی افزايش وزن درگروه شب مصنوعی بهتر از گروه کنترل بود(0.039P=).تغییرات فشارخون سیستولیک و دیاستولیک،تعداد تنفس و ضربان قلب در گروه شب مصنوعی نسبت به گروه کنترل پایینتر،اما درجه حرارت ودرصداشباع اکسیژن شریانی بالاتربود(0.05>P) درارتباط با تحمل تغذیه بین دوگروه تفاوت معناداری وجودنداشت(0.05<P). نتیجه گیری:درپژوهش حاضرتغییرات فیزیولوژیک ووزن بین دوگروه معنادارشد.امادرارتباط باتحمل تغذیه تفاوت معنادار نشد.درارتباط بامداخله وافزایش کیفیت مراقبت درنوزادنارس محیط بخشهای ویژه یکی ازبهترین محیطها جهت پایه گذاری وراهکاری مناسب برای کاهش استرسهای محیطی می باشدوامیداست صاحبنظران مراقبت دراین زمینه،استرس محیطی وعوارض آن راموردتوجه قراردهند
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)