خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نوع مدرک : TF
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 67015
شماره مدرک : ‭پ۱۰۰۰۴۸۸‬
شماره راهنما : P۲۵۵،وجيهه سند گل، ۱۳۹۱
سر شناسه : سندگل،‏وجيهه ، پديدآور
عنوان اصلي : بررسی تاثیر ایجاد شب مصنوعی بر تغییرات فیزیولوژیک وزن و تحمل تغذیه در نوزادان نارس
نام عام مواد : [پایان‌نامه]
نام نخستين پديدآور : / وجیهه سندگل
نام ساير پديدآوران : ؛ استاد راهنما طیبه ریحانی
نام ساير پديدآوران : ؛ استاد مشاور حسن بسکابادی، حبیب الله اسماعیلی
عنوان ديگر : ‭The Effect of creating an artificial night on physiological changes, weight and feeling tolerance in preterm infants‬
وضعيت نشر : دانشگاه علوم پزشکی مشهد: دانشکده پرستاری و مامایی، ‭۱۳۹۱‬
صفحه شمار : ۱۳۶ص.: مصور
يادداشت : رشته تحصيلي: پرستاري (گرایش: مراقبت ویژه نوزادان)
يادداشت : چاپی
خلاصه يا چکيده : بررسی تاثیرایجاد شب مصنوعی بر تغییرات فیزیولوژیک،وزن وتحمل تغذیه درنوزادان نارس. چکيده: مقدمه امروزه باپیشرفت در زمینه مراقبتهای ویژه امکان بقای نوزادان نارس افزایش یافته است.یکی از نگرانیهای عمده دراین نوزادان مواجهه با نور زیاد و بدنبال آن افزایش میزان متابولیسم در آنها می باشد.بنابراین این پژوهش باهدف تعیین تاثیر ایجاد شب مصنوعی برتغییرات فیزیولوژیک،وزن وتحمل تغذیه درنوزادان نارس انجام گردید. روش تحقیق:این تحقیق یک کارآزمایی بالینی تصادفی دوگروهه بودو38 نوزاد(34-30 هفته جنینی)که بعلت نارسی دربخش مراقبت ویژه نوزادان بیمارستان قائم(1391)بستری شده بودند،بمدت10روز موردبررسی قرارگرفتند. نوزادان براساس وزن به دو گروه1700-1200گرم و2200-1701گرم تقسیم بندی و هر دو گروه وزنی به طور تصادفی در دو گروه شب مصنوعی(دوره تاریکی از ساعت19الی7 انکوباتورها با پارچه های کتان پوشیده میشد و دوره روشنایی با برداشتن پوشش از ساعت7الی19)وکنترل(روشنایی مداوم)قرار گرفتند.پرسشنامه اطلاعات مادرونوزادازطریق مصاحبه،مشاهده وپرونده تکمیل،تغییرات فیزیولوژیک ووزن قبل ازورود به مطالعه وسپس تغییرات فیزیولوژیک روزی 2بار،وزن وتحمل تغذیه روزانه جمع آوری و بااستفاده از نرم افزارSPSS V.16تجزیه وتحلیل شد.یافته ها:دوگروه ازلحاظ متغیرهای زمینه ای بایکدیگرهمگن شدند.بااستفاده از آزمون داده های تکراری تغییرات فیزیولوژیک و وزن بین دو گروه معنادارشد.الگوی افزايش وزن درگروه شب مصنوعی بهتر از گروه کنترل بود(0.039P=).تغییرات فشارخون سیستولیک و دیاستولیک،تعداد تنفس و ضربان قلب در گروه شب مصنوعی نسبت به گروه کنترل پایینتر،اما درجه حرارت ودرصداشباع اکسیژن شریانی بالاتربود(0.05>P) درارتباط با تحمل تغذیه بین دوگروه تفاوت معناداری وجودنداشت(0.05<P). نتیجه گیری:درپژوهش حاضرتغییرات فیزیولوژیک ووزن بین دوگروه معنادارشد.امادرارتباط باتحمل تغذیه تفاوت معنادار نشد.درارتباط بامداخله وافزایش کیفیت مراقبت درنوزادنارس محیط بخشهای ویژه یکی ازبهترین محیطها جهت پایه گذاری وراهکاری مناسب برای کاهش استرسهای محیطی می باشدوامیداست صاحبنظران مراقبت دراین زمینه،استرس محیطی وعوارض آن راموردتوجه قراردهند.
: Effects of creating an artificial night on physiological changes, weight and feeding tolerance in preterm infants. Abstract: Introduction:Nowdays,with medical advances in intensive care increased chance of survival in premature infants.One of the major concerns exposure to high light levels in neonate & subsequent it is increase in metabolism rate.So,this study was conducted to determine the effect of creating an artificial night on physiological changes, weight and feeding tolerance in preterm infants.Methods: This is a randomized clinical trial dual group study, 38 preterm infants (gestational age of 30-34weeks)due to prematurity hospitalized at Ghaem NICU,were evaluated within 10 days. Infants were divided into two groups of 1200-1700 and 1701-2200g based on the weight and the weight of each group were randomized into artificial night(dark period was from 19 to 7 during incubator was covered with linen cloth & light period was from 7 to 19 removed the cover) and control groups(continuous lighting). Mothers & infants through questionnaires ,interviews, observation & document completion, changes in physiologic & weight befor entering the study & then physiologic changes twice a day,weight & feeding tolerance were collected daily.Data were analyzed using spss v.16 software.Results:The two studied groups were simulated in terms of field variables.Using repeated measurement test physiologic changes & weight between the two groups were significant differences.The pattern of weight gain in the artificial night was better than control group.Systolic & diastolic blood pressure changes,respiratory rate,pulse rate in the artificial night was lower than at conrol group,but temperature & spo2 was higher.Associated with feeding tolerance there was no significant difference between the two groups.Conclution:In the present study the difference in physiologic changes & weight between the two groups was significant.But,there was no significant difference in relation to the feeding tolerance.Associated with the intervention & improving quality of care in preterm infants,special sections environment is one of the best environments for establishes&mechanism for reducing environmental stress.hopefully care experts in the field,environment stress & comlicatious,it should be considered.
توصیفگر : شب مصنوعي
: تغييرات وزن
: تحمل تغذيه
: نوزادان نارس
شناسه افزوده : ‏ ريحاني،‏ طيبه ، استاد راهنما
: ‏ بسکابادي،‏ حسن ، استاد مشاور
: اسماعیلی، ‏ حبیب الله ، استاد مشاور
شناسه افزوده : ‏ دانشگاه علوم پزشکي مشهد‏ ، دانشکده پرستاري و مامايي
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
abP255_0.pdf
abP255.pdf
پایان نامه فارسی
متن
application/octet-stream
166 KB
85
85
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
P255_0.pdf
P255.pdf
پایان نامه فارسی
متن
application/octet-stream
1 MB
85
85