خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نوع مدرک : TF
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 67014
شماره مدرک : ‭پ۱۰۰۰۴۸۷‬
شماره راهنما : p۲۵۴،مليحه داودي، ۱۳۹۱
سر شناسه : ‏ داودی،‏ ملیحه ، پديدآور
عنوان اصلي : بررسی تاثیر برنامه آموزشی مهارت های هوش هیجانی بر استرس تحصیلی دختران دبیرستانی
نام عام مواد : [پایان‌نامه]
نام نخستين پديدآور : / ملیحه داودی
نام ساير پديدآوران : ؛ استاد راهنما زهرا امامی مقدم
نام ساير پديدآوران : ؛ استاد مشاور حمیدرضا بهنام وشانی، امیر امین یزدی
عنوان ديگر : ‭The Effect of emotional intelligence skills training program on educational stress for high school girls ‬
وضعيت نشر : دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشکده پرستاری و مامایی، ‭۱۳۹۱‬
صفحه شمار : ۱۲۳ص.: مصور
يادداشت : رشته تحصيلي: پرستاري (گرايش بهداشت جامعه)
يادداشت : چاپی
خلاصه يا چکيده : بررسی تاثیر برنامه آموزشی مهارت‌های هوش هیجانی بر استرس تحصیلی دختران دبیرستانی. چکيده: مقدمه و هدف: مسایل خانوادگی و تحصیلی از عمده‌ترین علل استرس نوجوانان می‌باشد. بطوری که یک سوم دانش‌آموزان استرسی بیش از متوسط را تجربه می‌‌کنند. استرس در موسسات تحصیلی موضوع مهمی در دوران تحصیل فرد می‌باشد. در صورتی که به خوبی کنترل نشود، می‌تواند اثرات مثبت و منفی زیادی داشته باشد. یکی از مهارت‌های مفید جهت مدیریت استرس مهارت‌های هوش هیجانی است. هدف از این مطالعه تعیین تأثیر برنامه آموزشی مهارتهای هوش هیجانی بر استرس تحصیلی دختران نوجوان بوده است.مواد و روش‌ها: مطالعه‌ از نوع تجربی همراه با پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل بود. دو دبیرستان دخترانه از بین هر طبقه‌ در دسته‌بندی آموزش و پرورش به صورت تصادفی انتخاب و در گروه آزمون و کنترل قرار گرفتند. در مجموع 50 دانش‌آموز که دارای معیار ورود به مطالعه بودند در گروه آزمون و 50 نفر در گروه کنترل قرار گرفتند و به پرسشنامه استرس تحصیلی گادزلا پاسخ گفتند. سپس واحدهای گروه مداخله به مدت 6 جلسه 90 دقیقه‌ای تحت آموزش مهارتهای هوش هیجانی قرار گرفتند. 2 هفته پس از پایان مداخله، مجددا دانش‌آموزان هر دو گروه پرسشنامه مذکور را تکمیل نمودند. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS و آزمونهای من‌ویتنی، تی‌زوج و مستقل، مجذور کای و .... مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج: میانگین نمرات عوامل استرس‌زای تحصیلی در بعد استرس ناشی از تعارضات فشارها تغییرات و استرس خودتحمیلی پس از مداخله در گروه آ زمون کاهش معنی‌داری داشت (05/0 p<). میانگین نمرات در گروه آزمون بعد از مداخله افزایش معنی‌دار داشت. در بعد واکنش به استرس میانگین نمرات دختران گروه آزمون بعد مداخله کاهش معنی‌داری یافت(05/P<0 )نتیجه‌گیری: از آنجا که برنامه بهداشت مدارس یک بخش تلفیقی از بهداشت جامعه است، جنبه اصلی این برنامه ها، توسط پرستار بهداشت جامعه در زمینه‌های نظارت، مشاوره و آموزش بهداشت انجام می‌شود . پرستاران بهداشت جامعه نقشی محوری جهت تامین سلامت و بهداشت جسمی و روانی دانش‌آموزان در قالب مربی بهداشت مدرسه، دارند. لذا می‌توان نتایج این مطالعه را به پرستاران بهداشت مدرسه بازخورد نمود.
: The Effect of training emotional intelligence skills on academic stress in adolescence girls. Abstract: Introduction: Family and school issues are the main causes of teen stress. So that one-third of middle school students who experienced more stress. Stress in academic institutions is an important subject in school. If not handled properly, can have positive and negative effects too. One of the useful skills for stress management, emotional intelligence skills. The aim of this study was to determine the impact of curriculum skills of emotional intelligence on academic stress and adolescent girls are.Materials and Methods: In an experimental study two groups before and after training, two high school girls from each class randomly selected categories of education and intervention groups. Each of the 50 students enrolled in grade school that the inclusion criteria were selected and academic stress Gadzla responded to the questionnaire. The 90-minute sessions for 6 units in the intervention group were trained in emotional intelligence skills. 2 weeks after the intervention, students in both groups again completed the questionnaire. Data were analyzed by SPSS software using Mann Whitney test, paired T-independent, chi-square and etc, were analyzed.Results: After the intervention of academic stress and the stress response decreased significantly in women who received the intervention (p<0/0001). If the scores of academic stress responses and the control group were girls.Conclusion: Emotional intelligence skills training programs should be used in schools because it helps to inform students of their emotional states. Schools and teachers should teach teenagers how to manage emotions, interact with respect and care they are good models to reinforce this behavior. It deals not only educated person should be able to take advantage of their academic learning, but as a citizen, as well as their social responsibility to act.
توصیفگر : استرس تحصیلی
: دختران نوجوان
: مهارتهای هوش هیجانی
: بهداتشت روان دانش آموز
شناسه افزوده : ‏ امامی مقدم،‏ زهرا ، استاد راهنما
: ‏ بهنام وشانی،‏ حمیدرضا ، استاد مشاور
: ‏ امین یزدی،‏ امیر ، استاد مشاور
شناسه افزوده : ‏ دانشگاه علوم پزشکي مشهد ، دانشکده پرستاري و مامايي‏
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
abP254_0.pdf
abP254.pdf
پایان نامه فارسی
متن
application/octet-stream
91 KB
85
85
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
P254_0.pdf
P254.pdf
پایان نامه فارسی
متن
application/octet-stream
1 MB
85
85