خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نوع مدرک : TF
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 67013
شماره مدرک : ‭پ۱۰۰۰۴۸۶‬
شماره راهنما : P۲۵۳،اکرم ربانی جوادی، ۱۳۹۱
سر شناسه : ‏ ربانی جوادی،‏ اکرم ، پديدآور
عنوان اصلي : بررسی تاثیر شان درمانی بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیه تحت همودیالیز
نام عام مواد : [پایان‌نامه]
نام نخستين پديدآور : / اکرم ربانی جوادی
نام ساير پديدآوران : ؛ استاد راهنما سعید واقعی
نام ساير پديدآوران : ؛ استاد مشاور رضا مظلوم، نیره داودی
عنوان ديگر : ‭The Effect of dignity therapy on quality of life in patients with chronic renal failure undergoing hemodialysis‬
وضعيت نشر : دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشکده پرستاری و مامایی، ‭۱۳۹۱‬
صفحه شمار : ۱۵۱ص.: مصور
يادداشت : رشته تحصيلي: پرستاري
خلاصه يا چکيده : بررسی تأثیر شأن درمانی بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیه تحت همودیالیز. چکيده: مقدمه و هدف: بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیه که تحت همودیالیز قرار می گیرند به سبب مواجهه با استرس های طولانی ناشی از محدودیت غذایی، اختلال عملکرد، اختلالات متابولیکی و عدم حمایت اجتماعی و اقتصادي مستعد ابتلا به مشکلات رواني فراوانی هستند که منجر به کاهش کیفیت زندگی در این بیماران می شود. شأن درمانی یک شیوه نوین براي درمان مسائل روانی در بیماران مبتلا به یک وضعیت محدود کننده و تهدید کننده زندگی است. این تحقیق با هدف بررسی تاثیر شأن درمانی بر کیفیت زندگی بیمارن تحت همودیالیز انجام شد. روش کار: این پژوهش از نوع تجربی دو گروهه با طرح پیش آزمون-پس آزمون است که در بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام شد. از 74 بیمار مبتلا به نارسایی مزمن کلیه تحت همودیالیز واجد شرايط ورود به مطالعه، 36بيمار مراجعه کننده در روزهاي زوج به گروه شأن درمانی و 38 بيمار مراجعه کننده در روزهاي فرد به گروه کنترل تخصیص یافتند. سپس حین همودیالیز برنامه شأن درمانی طی 3 الی 4 جلسه برای هر بیمار انجام شد. کيفيت زندگي واحد هاي پژوهش با استفاده از پرسشنامه کیفیت زندگی SF36 قبل و بعد از مداخله مورد سنجش قرار گرفت و داده هاي حاصله با استفاده از آزمون تي زوج و تي مستقل تحليل شد. یافته ها: میانگین سنی افراد تحت مطالعه 8/12± 0/49 سال بود و 9/64% از واحدهای پژوهش مرد، 1/81% متأهل،6/44% تحصیلات ابتدایی و6/67% در آمدی در حد کفاف داشتند. در گروه مداخله میانگین نمره کیفیت زندگی بعد از انجام شأن درمانی (2/20 ± 0/82) نسبت به قبل از آن (4/17±0/71 ) افزایش معنی داری را نشان داد (004/0P=). همچنين بعد از شأن درمانی، میانگین نمره کیفیت زندگی در گروه مداخله (2/20 ± 0/82) نسبت به گروه کنترل (1/25 ± 0/63) افزايش معني داري را نشان داد (001/0P=)، در حالی که قبل از انجام مداخله بین دو گروه تفاوت معنی دار آماری در این زمینه وجود نداشت ( 92/0( P=.نتیجه گیری: با توجه به اینکه شأن درمانی می تواند کیفیت زندگی بیماران تحت همودیالیز را افزایش دهد، لذا از طریق آموزش پرستاران دراین زمینه و برنامه ریزی مناسب می توان به سلامت روانی و ارتقاء کیفیت زندگی این بیماران کمک نمود.
: The Effect of dignity therapy on quality of life in patients with chronic renal failure undergoing hemodialysis. Abstract: Introduction and Objectivespatients with chronic kidney disease that are undergoing hemodialysis due to prolonged exposure to stress such as food restriction, dysfunction, metabolic disorders, lack of social support and economic are disposed mental health problem that lead to reduced quality of life in these patient. Dignity therapy is a novel therapeutic approach designed to decrease suffering, enhance quality of life and bolster a sense of dignity for patients who are suffering from life-threatening or life-limiting illnesses. Materials and MethodsThis Two-group experimental design with pretest – posttest study was conducted in selected hospitals in Mashhad. Seventy four patients with chronic renal failure, undergoing hemodialysis were involved in the study after obtaining informed consent. They were randomly assigned in two groups; 36 patients of even days were chosen as the intervention group and 34 patients of the odd days assumed to be the control group. Quality of life in these patients assessed before and one month after the intervention by SF36 questionnaire. The collected data has been analyzed by SPSS (Version 11.5); in which, descriptive statistics, paired t-test and t-dependent test were applied in the analysis.ResultThe mean age of subjects in this study was 49.0±12.8 years (20-70 years) .The most of patient were married 44.6% and had primary education 81.1%.Results showed that one month after dignity therapy the mean scores of quality of life in intervention group (82.0±20.2) and control group (63.1±25.1) revealed a significant statistical differences (p=0.001), while this differences before the intervention between two groups were not significant (p=0.092). Also, comparing the mean scores of quality of life in intervention group in the pretest (71.0±17.4), and posttest (82.0±20.2), represented a significant statistical differences (p=0.004), while this change in control group was not significant (p=0.572).ConclusionDignity therapy increase quality of life in hemodialysis patients. Therefore, by planning and performing such interventions the quality of life in chronic renal failure patients can be increased
توصیفگر : شان درمانی
: نارسایی مزمن کلیه
: همودیالیز
: کیفیت زندگی
شناسه افزوده : ‏ واقعی،‏ سعید ، استاد راهنما
: ‏ مظلوم، ‏ رضا ، استاد مشاور
: ‏ داودی،‏ نیره ، استاد مشاور
شناسه افزوده : ‏ دانشگاه علوم پزشکي مشهد‏ ، دانشکده پرستاري و مامايي
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
abP253_0.pdf
abP253.pdf
پایان نامه فارسی
متن
application/octet-stream
239 KB
85
85
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
P253_0.pdf
P253.pdf
پایان نامه فارسی
متن
application/octet-stream
2 MB
85
85