خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نوع مدرک : TF
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 66899
شماره مدرک : ‭پ۱۰۰۰۴۸۵‬
شماره راهنما : P۲۵۲،هادی احمدی چناری، ۱۳۹۱
سر شناسه : ‏ احمدی چناری،‏ هادی ، پديدآور
عنوان اصلي : بررسی تاثیر رفع موانع قابل اصلاح در آموزشهای بالینی بر عملکرد دانشجویان کارآموز در بخش های مراقبت های ویژه آی سی یو و سی سی یو
نام عام مواد : [پایان‌نامه]
نام نخستين پديدآور : / هادی احمدی چناری
نام ساير پديدآوران : ؛ استاد راهنما حسن غلامی
نام ساير پديدآوران : ؛ استاد مشاور حمید چمنزاری، محمدتقی شاکری
عنوان ديگر : ‭Study of the effects removal amendable barriers in clinical training on performance of trainer students in intensive and cronary care units‬
وضعيت نشر : دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشکده پرستاری و مامایی، ‭۱۳۹۱‬
صفحه شمار : ۹۳ص.: مصور
يادداشت : رشته تحصيلي: پرستاري (گرايش داخلي جراحي)
خلاصه يا چکيده : بررسی تأثیر رفع موانع قابل اصلاح در آموزشهای بالینی بر عملکرد دانشجویان کارآموز در بخش¬های مراقبت¬¬های ویژه آی سی یو و سی سی یو. چکيده: زمینه و هدف: آموزش علوم پزشکی در حال تغيير به سمت ارزش نهادن بر آموزش بالینی است. هر گونه اختلال در اين آموزش مي تواند منجر به ايجاد اختلال در فرآيند يادگيري دانشجويان گردد. بنابراين شناسايي موانع آموزش باليني و اقدام برای رفع و اصلاح آن می¬تواند کمک موثر در بهبود آموزش بالینی و کیفیت بهتر مراقبت گردد.روش¬ کار: واحد¬هاي این پژوهش نیمه تجربی شامل کلیه دانشجویان ترم 8 پرستاری و ترم 4 کارشناسی ناپیوسته هوشبری که در بخش¬های مراقبت¬های ویژه ای سی یو و سی سی یو کارآموزی داشتند بودند. ابتدا عملکرد دانشجویان در هر دو گروه اندازه گیری شد سپس موانع قابل اصلاح موجود در آموزشهای بالینی مشخص و رفع شد و در پایان دوره کارآموزی عملکرد این دانشجویان در چهاربعد مورد نظر ارزیابی شد و داده¬ها با استفاده از نرم¬افزار SPSS و آزمون¬های t زوج و مستقل، ویلکاکسون و انالیز کواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج: نمره کل عملکرد در گروه مداخله قبل از مداخله (67/41±5/322) و نمره کل در گروه کنترل درآزمون اول( 89/35±88/336) می¬باشد که P=0/238 تفاوت معناداری را نشان نمی¬دهد ولی در پایان کارآموزی نمره کل در گروه مداخله(45/43±26/487) و نمره کل در گروه کنترل(37/36±67/396) می¬باشد و P=0/001 که تفاوت معناداری را نشان می¬دهد. نتيجه¬گيري: نتایج این مطالعه نشان داد که رفع موانع موجود درآموزش بالینی به طور چشمگیری باعث بهبود عملکرد دانشجویان و کیفیت بهتر مراقبت می¬شود.
: Study of the effects removal amendable barriers in clinical training on performance of trainer students in intensive and coronary care units. Abstract: Background:Medical education is changing the value of clinical training. Any disruption could lead to a disruption in the education of students in the learning process. Therefore, determin of clinical education barriers and action to remove this barriers makes improve the quality of clinical education and improve quality to better care.Materials and Methods: in This quasi-experimental reserch units were include eight term nursing training students and four term undergraduate course in units of ICU and CCU. At first The performance of students in both groups were measured and then identify and remove these reform obstacles in the clinical training and at the end of the training the students perforamance was assessed fo data analysis was used SPSS software ,independent and paired T tests and Wilcoxon.:Results Total score of the intervention group before the intervention (322/5±41/67) and the total score of the control group in the first test (336/88±35/89) that P= 0/238 difference does not show difference, but in the end training score in the intervention group (487/26±43/45) and the total score of the control group (396/67±36/37) that P= 0/001 indicate a significant difference.: ConclusionThe results showed that removing clinical training barriers to dramatically improve student performance and the quality of care is better.
توصیفگر : آموزش بالینی
: موانع آموزشی بالین
: عملکرد دانشجویان
: بخش های مراقبت های ویژه سی سی یو و آی سی یو
شناسه افزوده : ‏ غلامی،‏ حسن ، استاد راهنما
: ‏ چمنزاری،‏ حمید ، استاد مشاور
: ‏ شاکری،‏ محمدتقی ، استاد مشاور
شناسه افزوده : ‏ دانشگاه علوم پزشکي مشهد‏ ، دانشکده پرستاري و مامايي
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
abP252_0.pdf
abP252.pdf
پایان نامه فارسی
متن
application/octet-stream
116 KB
85
85
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
P252_0.pdf
P252.pdf
پایان نامه فارسی
متن
application/octet-stream
1 MB
85
85