خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نوع مدرک : TF
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 66898
شماره مدرک : ‭پ۱۰۰۰۴۸۴‬
شماره راهنما : P۲۵۱،نرجس خاتون طاهری، ۱۳۹۱
سر شناسه : ‏ طاهری، ‏ نرجس خاتون ، پديدآور
عنوان اصلي : تاثیر آموزش مهارت های ارتباطی به پرستاران بر کیفیت مراقبت از بیماران در بیمارستان های آموزشی شهر مشهد
نام عام مواد : [پایان‌نامه]
نام نخستين پديدآور : / نرجس خاتون طاهری
نام ساير پديدآوران : ؛ استاد راهنما حسین کریمی مونقی
نام ساير پديدآوران : ؛ استاد مشاور سعید واقعی، حمیدرضا بهنام وشانی
عنوان ديگر : ‭The effect of communication skills training for nurses on the quality of patient care
وضعيت نشر : دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشکده پرستاری و مامایی، ‭۱۳۹۱‬
صفحه شمار : ۱۲۴ص.: مصور
يادداشت : رشته تحصيلي: پرستاري (گرايش داخلي جراحي)
خلاصه يا چکيده : تاثير آموزش مهارت هاي ارتباطي به پرستاران بر کيفيت مراقبت از بيماران در بيمارستان هاي آموزشي شهر مشهد. چکيده: مقدمه: مسأله مهمي كه در ارايه مراقبت‌هاي پرستاري مورد توجه قرارمي‌گيرد، دستيابي به كيفيت مطلوب ارايه مراقبت مي‌باشد و از آنجا که ارتباط با بیمار قلب مراقبت‌های پرستاری است؛ که در بالین کمتر مورد توجه قرار گرفته است. از این رو بر آن شدیم که پژوهشی با هدف تعیین تأثير آموزش مهارت‌هاي ارتباطي به پرستاران بر کيفيت مراقبت از بيماران به انجام برسانیم.روش‌ها: اين پژوهش تجربي از نوع پيش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل بود. واحدهاي پژوهش 60 نفر از پرستاران شاغل در بيمارستان‌هاي قائم(عج) و امام‌رضا(ع)بو‌دند که براساس تخصيص تصادفي، به دو گروه مساوي تقسيم شدند و 3 بيمار به ازاي هر پرستار در هریک از مراحل قبل و 1،2و3 هفته بعد از مداخله انتخاب شدند. مداخله شامل کارگاه آموزش مهارت‌هاي ارتباطي به مدت 8 ساعت بود. ابزار پژوهش، پرسشنامه کيفيت مراقبت QUALPAC و چک‌ليست مهارت‌هاي ارتباطي بود. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 16 و آزمونهای تی‌مستقل، من‌ویتنی‌ و ... تجزيه و تحليل گرديد.یافته‌ها: ميانگين نمره کيفيت مراقبت گروه آموزش مهارت‌هاي ارتباطي، در مراحل 2،3و4 هفته بعد از مداخله، نسبت به مرحله قبل تغيير يافته است (001/0P<). اين افزايش در بعدهاي مختلف کيفيت مراقبت يکسان نبوده است. در بعد رواني-اجنماعي فردي 8/50 درصد، بعد رواني-اجتماعي گروهي 8/63 درصد، بعد ارتباط 5/54 درصد، بعد فيزيکي 6/50 درصد، بعد عمومي 41 درصد و در بعد حرفه‌اي 98 درصد بود. نتیجه‌گیری: از آنجايي که آموزش مهارت‌هاي ارتباطي، شيوه موثر براي بهبود کيفيت مراقبت مي‌باشد؛ پيشنهاد مي‌شود به منظور ارتقای کيفيت مراقبت از بيماران، مورد توجه مديران و مسئولين قرار گيرد.
: The effect of communication skills training for nurses on the quality of patient care. Abstract: Background: An important issue that is often used in providing nursing care to achieve quality of care. Since relationship with the patient, the heart of nursing is rarely considered in clinical practice. Thus, we study the impact of communication skills training on the quality of nursing care to accomplish.Method: In these experimental study 60 nurses working in Qhaem and Emamreza hospitals randomly divided into two groups. Also, based on available sampling in each of 3 patients per nurse were selected before and 1, 2 and 3 weeks after the intervention. The intervention included communication skills training workshop was held for eight hours over two days 0n 6/2012. Data collection tools included demographic data sheet, Quality Patient Care Scale questioner (QUALPAC) and communication skills of the Check list. The data were analyzed using SPSS 16 by independent t, Mann withney and Wilcoxon tests. Results: The mean scores for overall quality of care in communication skills training groups has changed significantly higher at the 2, 3, and 4 weeks after the intervention than before the intervention than that of the control group(p<0/001).This increase was not similar in the aspects of quality of care, were the individual psycho - social dimension 50/8%, in the group psycho - social 63/8%, in relation 54/4%, the physical 50/6%, the general 41% and the professionals 98%. In the control group, the mean score for overall quality of care significantly decreased at steps 2, 3 and 4 weeks after the intervention.Conclusion: As communication skills training, effective method to improve the quality of care, is suggested in order to improve the quality of patient care, should be considered by managers and staff.
توصیفگر : آموزش
: پرستار
: مهارت ارتباطی
: کیفیت مراقبت
شناسه افزوده : ‏ کریمی مونقی،‏ حسین ، استاد راهنما
: ‏ واقعی،‏ سعید ، استاد مشاور
: ‏ بهنام وشانی،‏ حمیدرضا ، استاد مشاور
شناسه افزوده : ‏ دانشگاه علوم پزشکي مشهد‏ ، دانشکده پرستاري و مامايي
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
abP251_0.pdf
abP251.pdf
پایان نامه فارسی
متن
application/octet-stream
128 KB
85
85
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
P251_0.pdf
P251.pdf
پایان نامه فارسی
متن
application/octet-stream
11 MB
85
85