خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نوع مدرک : TF
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 66897
شماره مدرک : ‭پ۱۰۰۰۴۸۳‬
شماره راهنما : P۲۵۰،الهام صابری نوقابی، ۱۳۹۱
سر شناسه : ‏ صابری نوقابی، ‏ الهام ، پديدآور
عنوان اصلي : بررسی ارتباط ترکیب زندگی، حمایت و استرس اجتماعی با روحیه سالمندان
نام عام مواد : [پایان‌نامه]
نام نخستين پديدآور : / الهام صابری نوقابی
نام ساير پديدآوران : ؛استاد راهنما غلامحسین ظریف نژاد
نام ساير پديدآوران : ؛ استاد مشاور هادی کوشیار، علی دلشاد نوقابی
عنوان ديگر : ‭The Relationship between living arrangement, social support and stress with morale in retired older adult ‬
وضعيت نشر : دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشکده پرستاری و مامایی، ‭۱۳۹۱‬
صفحه شمار : ۱۰۳ص.: مصور
يادداشت : رشته تحصيلي: پرستاري (گرايش بهداشت جامعه)
خلاصه يا چکيده : بررسی ارتباط ترکیب زندگی، حمایت و استرس اجتماعی با روحیه سالمندان بازنشسته. چکيده: زمینه: افزایش امید به زندگی باعث افزایش جمعیت سالمندان و در نتیجه ایجاد یکسری موضوعات حیاتی برای سیستم های بهداشتی شده است. بررسی میزان روحیه به عنوان مهمترین جزء رفاه روانی و ارتباط آن با متغیرهای اجتماعی دیگر، درسیستم بهداشتی بسیار حایز اهمیت است.هدف: تعیین ارتباط ترکیب زندگی، حمایت و استرس اجتماعی با روحیه سالمندان بازنشسته روش بررسی: واحدهای پژوهش این مطالعه توصیفی-تحلیلی را 350 نفر از سالمندان بازنشسته شهر مشهد تشکیل داده اند. نمونه گیری به روش چند مرحله ای(طبقه ای، تصادفی سیتماتیک و در دسترس)انجام گرفت. پژوهشگر و کمک پژوهشگر پرسشنامه ها ی پژوهش(ابزار سنجش روحیه مرکز سالمندشناسی فیلادلفیا(PGCMS) و ابزار سنجش حمایت و استرس اجتماعی دوک(DUCSOCS) و پرسشنامه مشخصات دموگرافیک)را به روش مصاحبه از سالمندان منتخب، تکمیل نمودند جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه 5/11 و آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد.یافته ها: میانگین نمره روحیه، حمایت و استرس اجتماعی به ترتیب برابر 7/13، 6/47، 7/10 می باشد. آزمون کراسکال والیس نشان داد، بین انواع ترکیب زندگی با روحیه ارتباط معناداری وجود دارد(p<0.001).همچنین آزمون همبستگی اسپیرمن نشان داد بین نمره حمایت اجتماعی با روحیه ارتباط مستقیم و معناداری.(p<0.001, r=0.368). و بین نمره استرس اجتماعی با روحیه ارتباط معکوس و معناداری وجود دارد(p<0.001 , r=-0.390).نتیجه گیری: ترکیب زندگی، حمایت و استرس اجتماعی، بر میزان روحیه سالمندان، موثر میباشد.
: The relationship between living arrangement, social support and stress with morale in retired older adult. Abstract: Introduction: Increase life expectancy causes increase elderly population and consequently has created some vital issues for health care systems. Study of morale as the most important component of psychological well-being and its relationship with other social variables plays an important role in health care system. Aim: determine the relationship between living arrangement social support and stress with morale of retired elders.Method: In this descriptive-analytic study, 350 retired elderly people of Mashhad in a multi-stage sampling were studied by demographic data form and PGCMS and DUCSOCS questionnaires which were completed by interview. Data were analyzed using SPSS: 11.5, by descriptive analytic tests.Results: Mean of morale, social support and stress score were respectively 13.7, 47.6, and 10.7. Kruskal-Wallis test showed significant relationship between the combination types of life with morale (p <0.001). The Spearman correlation test also showed significant direct relationship between scores of social support with morale. (P <0.001, r = 0.368). On the other hand, as to Spearman correlation test significant inverse relationship was found between the score of social stress with morale (p<0.001, r=-0.390).Conclusion: The combination of life, social stress and support are significant predictor variables for the elderly morale.
توصیفگر : روحیه
: حمایت اجتماعی
: استرس اجتماعی
: ترکیب زندگی
: سالمندان
: بازنشسته
شناسه افزوده : ‏ ظریف نژاد،‏ غلامحسین ، استاد راهنما
: ‏ کوشیار،‏ هادی ، استاد مشاور
: ‏ دلشاد نوقابی،‏ علي ، استاد مشاور
شناسه افزوده : ‏ دانشگاه علوم پزشکي مشهد‏ ، دانشکده پرستاري و مامايي
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
abP250_0.pdf
abP250.pdf
پایان نامه فارسی
متن
application/octet-stream
152 KB
85
85
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
P250_0.pdf
P250.pdf
پایان نامه فارسی
متن
application/octet-stream
1 MB
85
85