خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نوع مدرک : TF
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 66886
شماره مدرک : ‭پ۱۰۰۰۴۸۲‬
شماره راهنما : M۱۸۰، زهرا حصاري نژاد، ۱۳۹۱
سر شناسه : حصاری نژاد، ‏ زهرا‏ ، پديدآور
عنوان اصلي : بررسی تاثیر آموزش به روش چندگانه بر رفتارهای پیشگیری کننده از دیابت نوع‭ ۲ ‬پس از زایمان در زنان مبتلا به دیابت بارداری مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهر مشهد در سال‭۱۳۹۱ ‬
نام عام مواد : [پایان‌نامه]
نام نخستين پديدآور : / زهرا حصاری نژاد
نام ساير پديدآوران : ؛ استاد راهنما نسترن رزمجو
نام ساير پديدآوران : ؛ استاد مشاور فریده اخلاقی، حسین کریمی مونقی
عنوان ديگر : Effect of multiple teaching methods to preventive behavior of postpartum type2 diabetes in gestational diabetic women attendance to mashhad health centers :‬
وضعيت نشر : دانشگاه علوم پزشکی مشهد:دانشکده پرستاری و مامایی، ‭۱۳۹۱‬
صفحه شمار : ۱۵۰ص.: مصور
يادداشت : رشته تحصيلي: مامايي(گرایش آموزش مامایی)
يادداشت : چاپی
خلاصه يا چکيده : بررسی تاثیرآموزش به روش چندگانه بر رفتارهای پیشگیری کننده از دیابت نوع 2پس از زایمان در زنان مبتلا به دیابت بارداری مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهر مشهد در سال 1391. چکيده: مقدمه و هدف : ديابت بیماری مزمنی است که شيوع ابتلا به آن در سراسر جهان درحال افزايش است. سابقه ابتلا به دیابت بارداری یکی از فاکتورهای خطر مهم برای ابتلا به دیابت نوع2 می باشد. روش های آموزشی که تاکنون در زمینه پیشگیری از دیابت نوع2 در دوره پس از زایمان مورد استفاده قرار گرفته است؛ نتوانسته در تمام ابعاد رفتاری و عملکردی موثر واقع شود. از این رو مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش به روش چندگانه بر رفتارهای پیشگیری کننده از دیابت نوع 2 پس از زایمان در مبتلایان به دیابت بارداری انجام شد.مواد و روش ها: پژوهش حاضرکارآزمایی بالینی دو گروهه می باشدکه بر روی 83 نفر از زنان مبتلا به دیابت بارداری واجد شرایط مراجعه کننده به مراکز بهداشتی منتخب شهر مشهد بر اساس نمونه گیری چند مرحله ای انجام گرفت. رفتارهای پیشگیری کننده از دیابت نوع 2 در این پژوهش شامل رعایت رژیم غذایی سالم، فعالیت بدنی و کاهش وزن می باشد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه پژوهشگر ساخته در دو بخش رژیم غذایی و فعالیت بدنی، چک لیست عملکرد و فرم ثبت وزن بیماران می باشد. روش کار به این صورت است که زنان باردار مبتلا به دیابت حاملگی در هفته 36-28 به صورت تصادفی در دو گروه مداخله(42 نفر) و کنترل (41 نفر) قرار گرفتند و اطلاعات پیش آزمون از هر دو گروه جمع آوری گردید. مداخله آموزشی طی 2 جلسه و در دو هفته پیاپی و با استفاده از روش های آموزشی سخنرانی، بحث گروهی، پرسش و پاسخ ،کتابچه آموزشی و مشاوره های تلفنی اجرا گردید و در ویزیت دوم و سوم مربوط به مراقبت های پس از زایمان پرسشنامه مربوط مجددا در دو گروه تکمیل گشته و در نهایت تغییر رفتار افراد مورد بررسی قرار گرفت. وزن افراد نیز در دو مرحله ویزیت دوم و سوم پس از زایمان اندازه گیری و ثبت گردید. براي تجزيه و تحليل يافته‌ها از نرم‌افزار SPSS v. 16، آمار توصيفي و تحلیلی استفاده شد.یافته ها: پژوهش حاضر نشان داد در مرحله پیش آزمون دو گروه آموزش و کنترل به لحاظ متغیرهای رژیم غذایی و فعالیت بدنی تفاوت آماری معنی داری نداشتند، اما در دو مرحله پس آزمون در مورد رعایت رژیم غذایی سالم (000/0p= ، 006/0 p=) و میزان فعالیت بدنی (000/0=p ، 000/0p=) تفاوت آماری معنی داری بین دو گروه مشاهده شد. در مورد کاهش وزن پس از زایمان تفاوت آماری معناداری بین دو گروه مشاهده نشد(085/0p= ).نتیجه گیری: چنانچه مداخلات جهت تغییر در رفتارهای پیشگیری کننده از دیابت نوع2 در زنان مبتلا به دیابت بارداری (با روش آموزشی چندگانه) از دوران بارداری آغاز شده و تا پس از زایمان ادامه یابد در ابعاد رفتاری مورد سنجش نظیر رژیم غذایی و فعالیت بدنی موثر می باشد. لذا پیشنهاد می گردد به عنوان یکی از مراقبت های معمول دوران بارداری و پس از زایمان در این گروه زنان گنجانده شود.
: Effect of multiple teaching methods to preventive behavior of postpartum Type2 Diabetes in gestational diabetic women attendance to Mashhad health centers. Abstract: Introduction and objectives: Diabetes is a chronic disease that its prevalence is increasing in the worldwide. The history of gestational diabetes is one of the major risk factors for getting diabetes type 2. The training methods that already have been used in the prevention of type 2 diabetes in the postpartum period could not be effective in all aspects of behavior. Thus, the present study examined the impact of multiple teaching methods on preventive behaviors of type 2 diabetes on postpartum in gestational diabetic women was performed.Materials and Methods: This clinical trial is a two-group that was performed on 83 cases of women with qualified gestational diabetes that referred to the selected health centers in Mashhad by multistage sampling. Preventive behavior of type 2 diabetes in this study includes a healthy diet, physical activity and weight loss. The used scales are researcher-made questionnaires on diet and physical activity, practice check list and the recorded patient weight list. This method is that pregnant women with gestational diabetes at 28-36 weeks were randomly assigned to two training groups (n = 42) and controls (n = 41) and pre-test data were collected from both groups. Teaching intervention over two sessions during 2 consecutive weeks by using lecture, group discussion, questions and answers,booklet and follow-up phone calls were conducted and the two groups have completed the questionnaire again in the second and third visits to postpartum care and finally, changes in behavior were studied. Body weights were recorded in the second and third visiting on postpartum cares. Software SPSS v. 16, was used for data statistical analysis.Results: This study showed that teaching and control groups in terms of diet and physical activity variables in the pre-training test were not significant, but in the post- training test on healthy diet (p=0.000, p=0.006) and physical activity level (p=0.000, p=0.000) significant difference was observed between this two groups. On postpartum lose weight was no significant difference between this two groups (p=0.085).Conclusion: If interventions to change preventive behavior of type 2 diabetes in women with gestational diabetes (by multiple teaching) started in pregnancy and be continued after delivery, is effective on behavioral aspects such as diet and physical activity. Therefore, recommended as a routine care during pregnancy and after birth for this group of women to be included
توصیفگر : آموزش به روش چندگانه
: رفتارهای پیشگیری کننده از دیابت نوع‭۲ ‬
: دوره پس از زایمان
: دیابت بارداری
شناسه افزوده : رزمجو، ‏ نسترن‏ ، استاد راهنما
: اخلاقی،‏ فریده‏ ، استاد مشاور
: کریمی مونقی،‏ حسین‏ ، استاد مشاور
شناسه افزوده : دانشگاه علوم پزشکی مشهد‏ ‏، دانشکده پرستاري و مامايي
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
abM180_0.pdf
abM180.pdf
پایان نامه فارسی
متن
application/octet-stream
67 KB
85
85
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
M180_0.pdf
M180.pdf
پایان نامه فارسی
متن
application/octet-stream
4 MB
85
85