خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نوع مدرک : TF
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 66724
شماره مدرک : ‭پ۱۰۰۰۴۸۰‬
شماره راهنما : P۲۴۹، زهرا پروندي، ۱۳۹۱
سر شناسه : پروندي،‏ زهرا ، پديدآور
عنوان اصلي : بررسی تاثیر خاطره گویی گروهی بر ناتوانی سالمندان ساکن در خانه های سالمندان شهر مشهد
نام عام مواد : [پایان‌نامه]
نام نخستين پديدآور : / زهرا پروندی
نام ساير پديدآوران : ؛ استاد راهنما هادی کوشیار
نام ساير پديدآوران : ؛ استاد مشاور بهرامعلی قنبری هاشم آبادی، حبیب الله اسماعیلی
عنوان ديگر : Effects of group reminiscence on disability of nursing home residents in Mashhad (Iran), 2011
وضعيت نشر : دانشگاه علوم پزشکی مشهد: دانشکده پرستاری و مامایی، ‭۱۳۹۱‬
صفحه شمار : ۱۰۴ص.: مصور
يادداشت : رشته تحصيلي: پرستاري (گرایش داخلی - جراحی)
يادداشت : چاپی
خلاصه يا چکيده : تاثیر خاطره گویی گروهی بر ناتوانی سالمندان ساکن در خانه های سالمندان شهر مشهد در سال 1390. چکيده: زمینه و هدف: ناتوانی یکی از مهمترین معیارهای سلامتی برای سالمندان می باشد که کاهش آن هزینه های اقتصادی و اجتماعی ناشی از افزایش جمعیت سالمندان را تعدیل خواهد کرد. بنابراین ما این مطالعه را با هدف تعیین تاثیر خاطره گویی گروهی بر ناتوانی سالمندان ساکن در خانه های سالمندان شهر مشهد انجام دادیم.روش بررسی: واحدهای پژوهش این مطالعه نیمه تجربی را 56 نفر از سالمندان ساکن در شش خانه سالمندان شهر مشهد تشکیل دادند. از نمونه گیری هدفمند برای انتخاب خانه های سالمندان و از روش نمونه گیری در دسترس برای انتخاب واحدهای پژوهش استفاده شد. واحدهای پژوهش پس از انتخاب در 8 گروه 9-6 نفری جای گرفتند و سپس هر یک از گروه ها به طور تصادفی به گروه کنترل (4 گروه) و یا خاطره گویی گروهی (4 گروه) اختصاص داده شدند. خاطره گویی گروهی هر هفته یک جلسه یک ساعتی به مدت 8 هفته برگزار شد و برای حذف اثر گروه، گروه بحث در رابطه با مسائل روزمره هر هفته یک جلسه یک ساعتی به مدت 8 هفته برای گروه کنترل برگزار شد. ناتوانی با استفاده از نسخه دوم پرسشنامه سنجش ناتوانی سازمان بهداشت جهانی در دو مرحله قبل و بلافاصله بعد از مداخله اندازه گیری شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه 5/11 و آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد.یافته ها: نتیجه آزمون های آنالیز واریانس با مقادیر تکراری و من ویتنی نشان داد تفاوت آماری معنی داری بین تغییرات ناتوانی کل )05/0< (pو زیر مجموعه های آن؛ برقراری ارتباط و درک مطلب )05/0< (p، تحرک و جابجایی )05/0< (p، انجام فعالیت های خود مراقبتی )05/0< (p، سازش و زندگی کردن با دیگران )05/0< (pو مشارکت )05/0< (pدر دو گروه کنترل و آزمون وجود ندارد. نتیجه گیری: برگزاری هشت جلسه یک ساعتی خاطره گویی گروهی به صورت هفتگی نتوانست ناتوانی و زیر مجموعه های آن را در سالمندان ساکن در خانه های سالمندان کاهش دهد. بنابراین انجام مطالعات بیشتر در این زمینه توصیه می گردد.
: Effects of Group Reminiscence Therapy on Disability of Nursing Home Residents in Mashhad (Iran), 2011. Abstract: Background and Objective: disability is the major health criteria for older people that if decreased also all economic and social costs caused by development of elderly population will be amended. Thus we conduct this study to examine effects of group reminiscence therapy on disability of nursing home residents in Mashhad (Iran).Method: This is a semi-experimental study, consists of 56 older residents of six nursing homes in Mashhad (Iran). Purposeful sampling was used to select nursing homes (6) and convenience sampling was used to select older people (65). Eight groups were made with 6-9 older adults that randomly were assigned to control (4groups) or experimental (4 groups) group. Reminiscence group therapy was done one hour weekly for eight weeks. To omit the effect of group, current event discussion group was done one hour weekly for eight weeks for control group. Disability was measured by World Health Organization Disability Assessment Schedule II (WHODAS II) pre and immediately post intervention. SPSS version 11.5 and parametric and non-parametric tests were used for data analysis.Finding: The result of ANOVA and Mann-Whitney tests showed there was no significant difference about total disability score (p>.05) and its subscales: communication and understanding (p>.05), getting around (p>.05), self-care (p>.05), dealing with other (p>.05), and participation (p>.05) between experimental and control group.Conclusion: One hour weekly group reminiscence therapy for eight weeks can't reduce disability and its subdivisions in nursing home residents. Therefore we advise further studies in this area.
توصیفگر : خاطره گویی
: خاطره گویی گروهی
: ناتوانی
: سالمندان
شناسه افزوده : ‏ کوشيار، ‏ هادي ، استاد راهنما
: ‏ قنبری هاشم آبادی،‏ بهرامعلي ، استاد مشاور
: ‏ اسماعيلي،‏ حبيب الله ، استاد مشاور
شناسه افزوده : ‏ دانشگاه علوم پزشکي مشهد‏ ، دانشکده پرستاري و مامايي
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
abP249_0.pdf
abP249.pdf
پایان نامه فارسی
متن
application/octet-stream
170 KB
85
85
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
P249_0.pdf
P249.pdf
پایان نامه فارسی
متن
application/octet-stream
2 MB
85
85