خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نوع مدرک : TF
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 66724
شماره مدرک : ‭پ۱۰۰۰۴۸۰‬
شماره راهنما : P،۲۴۹، زهرا، پروندي، ۱۳۹۱
سر شناسه : پروندی، زهرا
عنوان اصلي : بررسی تاثیر خاطره گویی گروهی بر ناتوانی سالمندان ساکن در خانه های سالمندان شهر مشهد
نام عام مواد : [پایان‌نامه]
نام نخستين پديدآور : /زهرا پروندی
نام ساير پديدآوران : ؛استاد راهنما: هادی کوشیار
نام ساير پديدآوران : ؛استاد مشاور: بهرامعلی قنبری هاشم آبادی، حبیب الله اسماعیلی
عنوان ديگر : عنوان به انگلیسی‭Effects of group reminiscence on disability of nursing home residents in Mashhad (Iran), 2011 :‬
وضعيت نشر : دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشکده پرستاری و مامایی، ‭۱۳۹۱‬
يادداشت : گرایش: آموزش داخلی - جراحی
يادداشت : چاپی
خلاصه يا چکيده : زمینه و هدف: ناتوانی یکی از مهمترین معیارهای سلامتی برای سالمندان می باشد که کاهش آن هزینه های اقتصادی و اجتماعی ناشی از افزایش جمعیت سالمندان را تعدیل خواهد کرد. بنابراین ما این مطالعه را با هدف تعیین تاثیر خاطره گویی گروهی بر ناتوانی سالمندان ساکن در خانه های سالمندان شهر مشهد انجام دادیم. روش بررسی: واحدهای پژوهش این مطالعه نیمه تجربی را 56 نفر از سالمندان ساکن در شش خانه سالمندان شهر مشهد تشکیل دادند. از نمونه گیری هدفمند برای انتخاب خانه های سالمندان و از روش نمونه گیری در دسترس برای انتخاب واحدهای پژوهش استفاده شد. واحدهای پژوهش پس از انتخاب در 8 گروه 9-6 نفری جای گرفتند و سپس هر یک از گروه ها به طور تصادفی به گروه کنترل (4 گروه) و یا خاطره گویی گروهی (4 گروه) اختصاص داده شدند. خاطره گویی گروهی هر هفته یک جلسه یک ساعتی به مدت 8 هفته برگزار شد و برای حذف اثر گروه، گروه بحث در رابطه با مسائل روزمره هر هفته یک جلسه یک ساعتی به مدت 8 هفته برای گروه کنترل برگزار شد. ناتوانی با استفاده از نسخه دوم پرسشنامه سنجش ناتوانی سازمان بهداشت جهانی در دو مرحله قبل و بلافاصله بعد از مداخله اندازه گیری شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه 5/11 و آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. یافته ها: نتیجه آزمون های آنالیز واریانس با مقادیر تکراری و من ویتنی نشان داد تفاوت آماری معنی داری بین تغییرات ناتوانی کل )05/0< (pو زیر مجموعه های آن؛ برقراری ارتباط و درک مطلب )05/0< (p، تحرک و جابجایی )05/0< (p، انجام فعالیت های خود مراقبتی )05/0< (p، سازش و زندگی کردن با دیگران )05/0< (pو مشارکت )05/0< (pدر دو گروه کنترل و آزمون وجود ندارد. نتیجه گیری: برگزاری هشت جلسه یک ساعتی خاطره گویی گروهی به صورت هفتگی نتوانست ناتوانی و زیر مجموعه های آن را در سالمندان ساکن در خانه های سالمندان کاهش دهد. بنابراین انجام مطالعات بیشتر در این زمینه توصیه می گردد.
توصیفگر : خاطره گویی
: خاطره گویی گروهی
: ناتوانی
: سالمندان
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)