خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نوع مدرک : TF
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 66723
شماره مدرک : ‭پ۱۰۰۰۴۸۱‬
شماره راهنما : M۱۷۹، حميده خليليان موحد، ۱۳۹۱
سر شناسه : خلیلیان موحد،‏ حمیده‏ ، پديدآور
عنوان اصلي : مقایسه تاثیر وضعیتهای نشسته و زانویی در مرحله دوم زایمان بر شدت درد، طول مرحله دوم و تجربه زایمان در زنان نخست زا
نام عام مواد : [پایان‌نامه]
نام نخستين پديدآور : / حمیده خلیلیان موحد
نام ساير پديدآوران : ؛ استاد راهنما صدیقه اظهری
نام ساير پديدآوران : ؛ استاد مشاور فاطمه تارا، حبیب الله اسماعیلی
عنوان ديگر : Comparison the effect of sitting and kneeling position during the second stage of labor on pain and duration the second stage of labor and maternal birth experiences in nulliparous women.
وضعيت نشر : دانشگاه علوم پزشکی مشهد: دانشکده پرستاری و مامایی، ‭۱۳۹۱‬
صفحه شمار : ۱۲۵ص.: مصور
يادداشت : رشته تحصيلي: مامايي(گرایش آموزش مامایی)
يادداشت : چاپی
خلاصه يا چکيده : مقایسه تأثیر وضعیتهای نشسته و زانویی در مرحله دوم زایمان بر روی شدت درد وطول مرحله دوم و تجربه زایمان در زنان نخست زا. چکيده: زمينه و هدف: یکی از شدیدترین دردهایی که زن طی زندگی خود تجربه می کند درد زایمان به خصوص در مرحله دوم است. که ممکن است موجب اختلال در پیشرفت و تجربه ناخوشایند از زایمان طبیعی و افزایش سزارین در بین زنان باردار جامعه می شود. یکی از راههای کاهش شدت درد وکوتاه شدن طول مرحله دوم زایمان استفاده از وضعيت مناسب مي باشد. وضعيتهای زانويي و نشسته از جمله وضعیتهای قائم می باشدکه به چرخش و نزول سر جنین و حرکات لگن کمک مي کند. لذا این مطالعه با هدف مقایسه تأثیر وضعیتهای نشسته و زانویی و معمول در مرحله دوم زایمان بر روی شدت درد وطول مرحله دوم و تجربه زایمان در زنان نخست زا انجام شده است. روش كار: این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی‌ است که 90 زن نخست زا واجد شرايط به روش نمونه گیری آسان در اتساع دهانه رحم 5-3 سانتیمتر انتخاب و مراقبتهای معمول را دریافت کردند. پس از اتساع کامل دهانه رحم به طور تصادفي در یکی از سه وضعيت زانويي، نشسته و معمول قرار گرفتند و شدت درد در پایان هر انقباض با استفاده از ابزار تطابق دیداری درد و و طول مرحله دوم با زمان سنج تا خروج پاهای جنین ثبت شد. روز بعد از زایمان ، پرسشنامه تجربه زایمان توسط واحد پژوهش تکمیل شد. داده ها با استفاده ازآزمونهای تی مستقل، آنالیز واریانس یک طرفه و کروسکال والیس و نرم افزار SPSS تحليل شد. یافته ها: ميانگين شدت درد مرحله دوم در وضعیت زانویی(27/13±32/65) کمتر از نشسته (2 9/11±08/81) و معمول (3 9/13±20/90) بود ((P< 0/001.طول مرحله دوم در وضعیت زانویی کمتر از نشسته و معمول بود(001/0> P) ولی با وضعیت نشسته اختلاف معنی دار نداشت(656 (P= 0/. نمره تجربه زایمان در وضعیت زانویی بالاتر از نشسته و معمول بود(001/0> P) ولی اختلاف آن با نشسته معنی دار نبود (062/0=P ). نتیجه گیری: شدت درد مرحله دوم زايمان زنان نخست زا در وضعيت زانويي کمتر از وضعيت نشسته است ولی طول مرحله دوم ونمره تجربه زایمان اختلاف معنی دار ندارد.
: Comparison the effect of sitting and kneeling positions during the second stage of labor on pain and duration the second stage of labor and maternal birth experiences in nulliparous women.. Abstract: Introduction: One of the most severe pain that women experience during their life is labor pain. Especially in second stage of labor that causes labor dystocia and unpleasant birth experience.It will increase cesarean section rates among pregnant women. One way to reduce pain is using the appropriate position. Kneeling and sitting positions help to rotate and descent the vertex of fetus and pelvic movements. So this study was conducted to compare pain and duration the second stage of labor and birth experiences in kneeling and sitting and routine positions in nulliparous women. Methods: This clinical trial was done on 90 nulliparous women who were selected by convenience sampling method in dilation 3-5 cm and received routine care in the first stage of labor. After full dilation of the cervix were randomly divided in three kneeling and sitting and supine positions. Intensity pain at the end of each contraction was recorded by using VAS. Duration of second stage of labor was recorded until exit feet of fetus. Birth experience was evaluated one day after child birth. Data analyzed with SPSS version 16 and t tests and one way ANOVA and KruskalWallis.Results: Intensity pain in kneeling(27/13±32/65) was less than from sitting (2 9/11±08/81) and routine (90/20±13/93) positions (P< 0/001).duration of second stage of labor in kneeling less than from sitting and routine positions (P< 0/001) but no significant difference between kneeling and sitting (P = 0/656) . Kneeling position was associated with a more favorable maternal experience compared with a sitting and routine positions (P (001/0> but no significant difference between kneeling and sitting positions (P = 0/062) .Conclusion. In nulliparous women, a kneeling position compared sitting was associated with less pain but duration second stage of labor and birth experience no significant difference between groups
توصیفگر : وضعیت زانویی
: وضعیت نشسته
: درد زایمان
شناسه افزوده : اظهری،‏ صدیقه ، استاد راهنما
: تارا،‏ فاطمه‏ ، استاد مشاور
: اسماعیلی، ‏ حبیب الله‏ ، استاد مشاور
شناسه افزوده : ‏ دانشگاه علوم پزشکي مشهد‏ ، دانشکده پرستاري و مامايي
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
abM179_0.pdf
abM179.pdf
پایان نامه فارسی
متن
application/octet-stream
134 KB
85
85
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
M179_0.pdf
M179.pdf
پایان نامه فارسی
متن
application/octet-stream
5 MB
85
85