خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نوع مدرک : TF
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 66719
شماره مدرک : ‭پ۱۰۰۰۴۷۹‬
شماره راهنما : M۲۶۵، معصومه گودرزي، ۱۳۹۱
سر شناسه : گودرزی، معصومه ، پديدآور
عنوان اصلي : بررسی تئوری رفتار برنامه ریزی شده در پیش بینی رفتار آی یو دی گذاری در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی دولتی شهر مشهد در سال‭۱۳۹۰-۹۱ ‬
نام عام مواد : [پایان‌نامه]
نام نخستين پديدآور : / معصومه گودرزی
نام ساير پديدآوران : ؛ استاد راهنما شهلا نورانی سعدالدین
نام ساير پديدآوران : ؛ استاد مشاور نوشین پیمان، حبیب الله اسماعیلی
عنوان ديگر : ‭The Theory of planned behavior in predicting insertion of Intra Uterine Device behavior in women attending to public health centers in Mashhad in 1390-91‬
وضعيت نشر : دانشگاه علوم پزشکی مشهد: دانشکده پرستاری و مامایی، ‭۱۳۹۱‬
صفحه شمار : ۱۲۳ص.: مصور
يادداشت : رشته تحصيلي: مامايي(گرایش بهداشت مادر و کودک)
يادداشت : چاپی
خلاصه يا چکيده : بررسي تئوري رفتار برنامه ريزي شده در پيش بيني رفتار آي يو دي گذاري در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني دولتي شهر مشهد در سال 91-1390. چکيده: زمينه و هدف: آي يو دي يک وسيله مطمئن ضد بارداري است که در ايران در مقايسه با ساير جوامع مورد استقبال قرار نگرفته است. تئوري رفتار برنامه ريزي شده از تئوري هاي توضيحي می باشد که مکانیسم اصلی پذیرش رفتار بهداشتی را توضيح مي دهد. در اين مطالعه با استفاده از تئوري رفتار برنامه ريزي شده، عوامل مؤثر بر رفتار IUD گذاري زنان شهر مشهد بررسي گردید.روش کار: در اين مطالعه همبستگي، 400 نفر از زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني دولتی شهر مشهد بصورت طبقه ای خوشه اي انتخاب شدند. پرسشنامه مشخصات فردي، سنجش آگاهي در مورد آي يو دي و پرسشنامه پژوهشگر ساخته طراحي و به روش خود ايفا تکميل گرديد. روايي پرسشنامه ها با روايي محتوا و پايايي آنها با آلفا کرونباخ تعيين شد (94/0 – 75/0). رفتار IUDگذاری پس از سه ماه بررسی شد. داده ها با استفاده از آمار توصيفي و تحليلي و نرم افزار SPSS تحليل شد.نتايج: ميانگين نمرات نگرش، هنجارهای انتزاعی و کنترل رفتاری درک شده نسبتاً مطلوب و میانگین نمرات قصد IUDگذاری افراد مطلوب بود. سازه هاي تئوري رفتاري برنامه ريزي شده با واريانس 14% رفتار IUD گذاری را توضيح دادند. هنجارهاي انتزاعي (213/0=β) و قصد (179/0=β) پیش بینی کننده های قوی رفتار IUD گذاری بودند. نتيجه گيري نهايي: تئوري رفتار برنامه ريزي شده چارچوب مفيدی براي مطالعه رفتار IUD گذاری می باشد. لذا طراحي برنامه هاي آموزشي به منظور افزايش آگاهي، تغییر ساختارهاي نگرشي زنان و همسران آنان، افزايش خودآگاهي زنان نسبت به توانايي هايشان و ارايه الگوهاي مناسب طی مشاوره تنظيم خانواده ضروري است
: The theory of planned behavior in predicting Intra Uterine Device insertion behavior in women attending to public health centers in Mashhad in 1390- 91. Abstract:Background: The Intra Uterine Device (IUD) is the most cost-effective method. The use of the IUD in relation to other contraceptive methods is reported to low in a number of countries, including Iran.. Theory of planned behavior is the explanation theories that explain the main mechanism of health behavior. In this study, using the theory of planned behavior, to identify those factors that affecting the IUD insertion behavior of women in Mashhad.Methods: A total of 400 women subjects from 10 family planning facilities participated in the study by completing a questionnaire number 2. IUD insertion behavior was measured after three months. The collected data were analyzed by SPSS software. Statistical methods such as descriptive analysis were employed.Findings: The mean scores of attitudes, subjective norms and perceived behavioral control were relatively well and scores to intention to use IUD was desirable. Indeed, the independent variables accounted for 14% of the variance in IUD insertion behavior. Subjective norms (β=0.213) was the strongest predictor of IUD insertion behavior, followed by intention (β=0.179). Conclusion: Theory of planned behavior was useful framework to studying the IUD insertion behavior. Use of educational programs to increase awareness, changing attitudes of women and their spouses, increase awareness of women about their abilities and appropriate family planning counseling, is essential.
توصیفگر : آی یو دی
: تئوری رفتار برنامه ریزی شده
: رفتار
: پیش بینی
شناسه افزوده : نورانی سعدالدین،‏ ‏ شهلا ، استاد راهنما
: پیمان،‏ نوشین‏ ، استاد مشاور
: اسماعیلی،‏ حبیب الله‏ ، استاد مشاور
شناسه افزوده : ‏ ‏دانشگاه علوم پزشکي مشهد‏ ‏‏ ، دانشکده پرستاري و مامايي
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
abM178_0.pdf
abM178.pdf
پایان نامه فارسی
متن
application/octet-stream
103 KB
85
85
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
M178_0.pdf
M178.pdf
پایان نامه فارسی
متن
application/octet-stream
5 MB
85
85